เมื่อฉันไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในชิคาโก ฉันได้เห็นสิงโตยุรยาตรแห่งบาบิโลนของจริง เป็นจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่รูปสิงโตมีปีกท่าทางดุร้าย อันเป็นสัญลักษณ์ของอิชทาร์เทพีแห่งความรักและสงครามของบาบิโลน สิงโตนี้เป็นตัวอย่างของงานศิลปะคล้ายกัน 120 ชิ้นที่เรียงรายอยู่ตามทางเดินในกรุงบาบิโลน ในช่วง 604-562 ปีก่อนคริสตกาล

นักประวัติศาสตร์บอกว่าหลังจากที่เยรูซาเล็มพ่ายแพ้แก่บาบิโลน เชลยชาวฮีบรูคงได้เห็นงานจิตรกรรมรูปสิงโตเหล่านี้ในยุคของเนบูคัสเนสซาร์ จึงเป็นไปได้ที่ชนชาติอิสราเอลบางคนคงจะเชื่อว่าอิชทาร์ได้ชัยชนะเหนือพระเจ้าแห่งอิสราเอล

ดาเนียลเป็นเชลยชาวฮีบรูคนหนึ่ง เขาไม่เชื่อในข้อสงสัยที่รบกวนจิตใจเพื่อนร่วมชาติของเขา มุมมองต่อพระเจ้าและความอุทิศทุ่มเทที่เขามีต่อพระองค์ยังคงมั่นคง เขาอธิษฐานวันละสามเวลาอย่างไม่ปิดบัง แม้จะรู้ว่าอาจต้องลงเอยในถ้ำสิงโต หลังจากพระเจ้าช่วยกู้ดาเนียลจากสิงโตที่หิวโหย พระราชาดาริอัสกล่าวว่า “พระเจ้าของดาเนียลทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ทรงดำรงอยู่เป็นนิตย์…พระองค์ทรงช่วยกู้และช่วยให้พ้นภัย” (ดนล.6:26-27) ความสัตย์ซื่อของดาเนียลทำให้เขามีอิทธิพลต่อผู้นำของบาบิโลน

การที่เรายังคงความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าท่ามกลางความกดดันและความท้อใจอาจช่วยเป็นแรงบันดาลใจผู้อื่นให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า