เปลี่ยนคุกให้เป็นสวรรค์

ท่านเคยนำอาหารที่คิดว่าอร่อยให้กับบางคนที่เผอิญกินอิ่มมาแล้วหรือไม่ ท่านคงเหมือนกับผมที่มักพบว่า คนเหล่านั้นไม่ได้รู้สึกเอร็ดอร่อยหรือชื่นชมกับอาหารที่เราอุตส่าห์นำไปให้สักเท่าไร อาจเป็นเพราะกินอิ่มมาแล้ว หรือเคยกินของดีๆ อย่างนี้มานักต่อนัก แต่ถ้าลองนำอาหารนี้ไปให้กับคนจนที่ทั้งหิวและอดอยากบ้าง ผมเชื่อว่าอาหารมื้อนั้นคงจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในชีวิตสำหรับพวกเขาเลยทีเดียว”

นั่นเป็นความรู้สึกที่ผมและทีมงานได้สัมผัส เมื่อมีโอกาสไปเยี่ยมบรรดาผู้ต้องขังในเรือนจำที่ได้รับเชื่อเป็นคริสเตียน คนเหล่านั้นทั้งหิวและกระหายพระวจนะพระเจ้า หนังสือมานาประจำวันถูกใช้อย่างคุ้มค่าเต็มที่ พวกเขาเป็นพยานว่า พวกเขารักที่จะอ่านจนมานาฯ แทบจะเปื่อยขาด บางคนอ่านตอนเช้าเพื่อเฝ้าเดี่ยวและนำข้อคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิต และอ่านตอนเย็นเพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนั้นที่ผ่านไปด้วยดี นอกจากนี้แล้ว ยังนำสิ่งที่ได้จากการเฝ้าเดี่ยวไปแบ่งปันในกลุ่มเซลก่อนนอนอีกด้วย ส่วนหนังสือมานาฯ ที่อ่านจบไปแล้วนั้นก็ไม่ได้ทิ้งให้เสียเปล่า แต่ได้นำไปให้กับเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียนอ่านต่อไป และปรากฏว่าได้มีผู้ต้องขังจำนวนมากที่มารับเชื่อพระเจ้า เพราะหนังสือมานาฯ เล่มเก่าเหล่านี้

เมื่อได้ฟังพวกเขาเป็นพยานเช่นนนี้แล้ว ผมบอกกับตนเองว่า “ผมจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการจัดส่งหนังสือมานาฯ เข้าไปในเรือนจำต่างๆ ให้พวกเขาทุกๆ ไตรมาส แม้จะมีอุปสรรคและต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่ายขึ้นอีกเป็นจำนวนมากก็ตาม”