ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ

สั่งซื้อ

เมื่อความอ่อนแอของเรา กลายเป็นความเข้มแข็งอันอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

แผ่นพับ "ที่กางเขน"

สั่งซื้อ

ไม้กางเขน เคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจ็บปวดทรมานและความตาย แต่พระเยซูคริสต์เปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตและความสุขนิรันดร์

แผ่นพับ "เหงา"

สั่งซื้อ

ท่ามกลางความวุ่นวายและผู้คนมากมายมีความเหงาซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของเรา แต่มีคนๆ นึงที่สามารถช่วยให้คุณไม่เหงาอีกต่อไปได้