นโยบายความเป็นส่วนตัว

Our Daily Bread Ministries (“ODB” หรือ “เรา” หรือ “พันธกิจ”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ของเรา จึงได้จัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่ออธิบายเรื่องการเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลสำหรับเว็บไซท์และโมบายล์ไซท์ของเรา (ซึ่งเรียกว่า “เว็บไซท์) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บังคับใช้กับโดเมนทุกชื่อที่เกี่ยวข้องกับ ODB

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราใช้ข้อมูลจากเว็บไซท์นี้ ตามแนวทางต่อไปนี้

  1. นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ODB มีนโยบายของพันธกิจที่เข้มงวด อันจะไม่ขาย ให้เช่า หรือกระทำการอื่นต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อให้กับบุคคล หรือองค์กร บริษัท หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร นอกเสียจากว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ ODB ของผู้ใช้เว็บไซท์ หรือผู้อื่น ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรืออีเมล์) ที่คุณส่งให้กับเรา จะใช้ตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น
  2. การเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับการใช้เว็บไซท์ของคุณ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัว (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้ข้อมูลเราหรือไม่ อย่างไรก็ดี คุณอาจใช้บางส่วนของเว็บไซท์ไม่ได้ หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ข้อมูลใดๆ ที่บ่งบอกความเป็นตัวบุคคล หรือสามารถใช้บ่งบอกความเป็นบุคคล สถานที่ หรือช่องทางที่จะติดต่อคุณได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวที่เราขอและเก็บ ได้แก่
   1. เมื่อเข้าเป็นสมาชิก ODB คุณต้องให้อีเมล์และที่อยู่ในการจัดส่งเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ของคุณ และคุณอาจเลือกที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจส่วนตัวด้วย เพื่อเราจะได้จัดส่งข่าวสาร ประกาศ การอัพเดท สื่อใหม่ๆ และข้อมูลอื่นๆ ให้กับคุณ
   2. ติดต่อเรา เราใช้แบบฟอร์มติดต่อเรา ที่ปรากฏอยู่ในที่ต่างๆ ของเว็บไซท์ เพื่อให้คุณได้ติดต่อเราโดยตรง เพื่อส่งคำถาม ความคิดเห็น หรือคำขอของคุณ ข้อมูลนี้ จะใช้เพื่อตอบสนองต่อคำถาม ความคิดเห็น และคำขอของคุณ เราอาจเก็บความคิดเห็นของคุณไว้ เพื่อปรับปรุงเว็บไซท์และโปรแกรม หรืออาจทบทวน และไม่เก็บข้อมูลนั้นไว้
   3. การลงทะเบียนอีเมล์ คุณมีโอกาสที่จะได้รับอีเมล์ประจำจาก ODB เมื่อคุณให้อีเมล์ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนตัวด้วย (ได้แก่ อีเมล์ ชื่อ นามสกุล ประเทศและสิ่งที่ชอบ) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้เพื่อส่งอีเมล์ถึงคุณ ปรับแต่งให้เป็นไปตามประสบการณ์ของคุณ และปรับปรุง และขยายขอบเขตของการบริการของเรา เราจะส่งอีเมล์ให้กับผู้ใช้ที่เลือกที่จะรับอีเมล์ของเรา หากคุณสมัครรับอีเมล์แล้ว ไม่ต้องการให้เราส่งอีเมล์ให้อีกต่อไป คุณอาจยกเลิกการรับด้วยการคลิก Unsubscribe หรือยกเลิกรับข่าวสาร ซึ่งปรากฏอยู่ในอีเมล์
   4. โมบายล์แอ็พส์ เรามีแอ็พส์มากมายสำหรับอุปกรณ์พกพา ได้แก่ โทรศัพท์และแท็ปเล็ต หากคุณต้องการใช้เครื่องมือต่างๆ ภายในแอ็พส์ได้อย่างสมบูรณ์ (ได้แก่ การแสดงความคิดเห็น การบันทึกส่วนตัว และบุ๊คมาร์ค) คุณต้องสร้างบัญชีผู้ใช้
  3. ล็อกไฟล์ และคุ้กกี้ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ อินเตอร์เน็ท ไอเอสพีของคุณจะถูกใช้เป็นไอพีแอ็ดเดรสที่คอมพิวเตอร์ของคุณ เซิฟเวอร์ของเว็บจะระบุคอมพิวเตอร์ของคุณโดยไอพีแอ็ดเดรสของคอมพิวเตอร์ และเราใช้ไอพีแอ็ดเดรสของคุณเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเซิฟเวอร์ของเรา เพื่อจัดการเว็บไซท์ของเรา และเพื่อพัฒนาคุณค่าของสื่อที่จัดเตรียมไว้บนเว็บไซท์อย่างต่อเนื่อง
  4. ข้อมูลที่เก็บ เราเก็บข้อมูลที่ได้รับจากคุณด้วยวิธีที่แตกต่างกันบนเว็บไซท์ วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ ก็เพื่อทำให้คุณได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพ มีความหมาย และเฉพาะบุคคล ODB อาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของทุกคนที่ซื้อสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ODB.org, Our Daily Bread Ministries หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ ข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกที่จะให้กับ ODB จะถูกใช้เพื่อ (ก) จัดส่งสื่อและบริการ (ข) วิเคราะห์และสังเกตการณ์กิจกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บและลูกค้า (ค) ช่วยในการวางแผนพัฒนาในอนาคตสำหรับเว็บนี้ รวมทั้งสื่อและบริการที่เราจัดเตรียมไว้ให้ด้วย และ (ง) พัฒนาพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวกับผู้เว็บและลูกค้า เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับสำนักงาน ODB หรือหุ้นส่วนพันธกิจแห่งใดในโลก เพื่อการจัดส่งสื่อและบริการให้ตามที่คุณร้องขอ
   1. เรามีข้อตกลงกับตัวแทนและหน่วยธุรกิจที่เชื่อถือได้ ซึ่งให้การบริการและเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ odb.org และพันธกิจที่อยู่ภายใต้ ODB เพื่อให้สามารถส่งต่อบริการและจัดเตรียมสื่อให้กับสมาชิกได้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลกับตัวแทนและหน่วยธุรกิจที่เชื่อถือได้เหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อสื่อจากเรา ข้อมูลที่คุณให้จะถูกจัดเก็บโดยตัวแทนของเรา ซึ่งทำหน้าที่ประมวลผล และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณจะถูกส่งต่อให้กับผู้ประมวลผลบัตรเครดิต เพื่อเราจะสามารถสรุปการขายได้ กรุณาอย่าส่งข้อมูลที่คุณไม่ต้องการให้เราแบ่งปันเข้ามา
   2. เราเก็บข้อมูลผู้ใช้ในเรื่องอื่นๆ ในแบบไม่ได้ระบุชื่อเจ้าของข้อมูล (เช่น อายุ เพศ และความสนใจ) ผ่าน Google Analytics เราใช้ข้อมูลนี้ เพื่อปรับปรุง และทำให้เว็บไซท์เข้ากับผู้ใช้ เราอาจใช้ข้อมูลนี้ เพื่อสร้างเนื้อหาที่เหมาะกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ด้วย
   3. บางครั้ง เราอาจส่งแบบสอบถาม ข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดจะถูกใช้โดยเรา เพื่อปรับปรุงสื่อและการบริการของเรา
   4. เราอาจติดต่อคุณเพื่อให้คุณทำข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน เพื่อทำให้คุณได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสื่อและบริการได้
   5. ODB และ DHP เป็นพันธกิจที่ไม่แสวงหากำไร ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากพี่น้องและสมาชิกที่สัตย์ซื่อ เราจะไม่ส่งคำขอการสนับสนุนทางการเงินถึงสมาชิกหรือรายชื่อที่อยู่ในฐานข้อมูลของเรา แต่เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนนโยบายการขอสนับสนุนทางการเงินในอนาคต ตามการกำหนดของคณะกรรมการพันธกิจ ODB
  5. ความปลอดภัย การปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของคุณมีความสำคัญเป็นอันดับแรกที่ ODB เราใช้วิธีการตามหลักการค้าที่สมเหตุผล เพื่อความถูกต้องของเว็บไซท์และเพื่อข้อมูลที่เก็บเป็นความลับ เจ้าหน้าที่ของเราตระหนักในนโยบายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย และผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณได้ จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของเราที่ต้องใช้ข้อมูลในงานเท่านั้น อย่างไรก็ดี เราไม่อาจรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และจะไม่รับผิดชอบต่อการรั่วไหลของข้อมูล อันเนื่องจากระบบล้มเหลว หรือการที่บุคคลที่สามลักลอบเข้าถึงข้อมูล ในการจัดการเว็บไซท์ของเรา เราอาจจำเป็นที่จะต้องถ่ายโอนข้อมูลที่เราได้รับจากสำนักงาน Our Daily Bread ทั่วโลก เพื่อการประมวลผลและจัดเก็บ การที่คุณให้ข้อมูลส่วนตัวกับเรา คุณได้เห็นด้วยกับการถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลเหล่านี้แล้ว
  6. ข้อบังคับสำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซท์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เว็บไซท์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ใช้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี กรุณาอย่าส่งข้อมูลใดๆ ถึงเรา
  7. ข้อมูลผู้ใช้ที่เป็นปัจจุบัน เมื่อได้รับการร้องขอ เราจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ ภายใน 60 วันหลังจากที่ได้รับการร้องขอ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้ หากเราไม่สามารถจัดเตรียมให้ได้ภายในเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบวันที่เราจะสามารถจัดเตรียมให้ได้ หากมีเหตุผลใดๆ ที่ทำให้เราไม่สามารถทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ เราจะชี้แจงเหตุผลให้ทราบ
  8. ลิงค์ เว็บไซท์ของเรามีลิงค์ไปยังเว็บไซท์อื่น ที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือจัดการโดย ODB เราขอหนุนใจให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซท์เหล่านั้น เพื่อรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซท์เหล่านั้น ซึ่งอาจแตกต่างจากของเรา เราหนุนใจให้คุณอ่านนโยบายความเป้นส่วนตัวของเว็บไซท์ใดๆ ที่คุณเยี่ยมชม
  9. กระดานข้อความและความคิดเห็น ข้อมูลใดๆ ที่โพสท์ไว้บนกระดานข้อมูล ห้องสนทนา ความคิดเห็น หรือในที่ทำนองเดียวกันบนเว็บไซท์ของ ODB ถือเป็นข้อมูลสาธารณะ ODB ไม่รับผิดชอบต่อภาษาหรือหัวข้ออันไม่สมควรที่ปรากฏ แต่เราจะทำทุกสิ่งเพื่อเฝ้าดูพื้นที่เหล่านี้ และให้มีการสนทนาหัวข้อที่เหมาะสม
  10. การทำนโยบายให้เป็นปัจจุบัน เราสงวนสิทธิ์ในการทำนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ให้เป็นปัจจุบันในเวลาใดๆ การเปลี่ยนแปลงจะได้รับการโพสท์ลงบนเว็บไซท์ พร้อมระบุวันที่บังคับใช้ กรุณาตรวจสอบเว็บไซท์ของเราเป็นระยะ เพื่อรับทราบนโยบายปัจจุบัน
  11. การยอมรับ การที่ผู้ใช้เข้าสู่เว็บไซท์ ถือว่าผู้ใช้ได้รับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว หากคุณมีคำถาม หรือข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ คุณสามารถติดต่อเรา โดยการใช้แบบฟอร์มติดต่อเราที่อยู่บนเว็บไซท์ หรือเขียนจดหมายถึงเราและส่งมายังที่อยู่ข้างล่างนี้

Our Daily Bread Ministries
3000 Kraft Ave. SE
Grand Rapids, MI 49512

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไป นั่นเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา