มานาประจำวัน

จงมาหาเรา

ขณะที่พระเยซูอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงเชื้อเชิญทุกคนให้มาหาพระองค์ และพระองค์ยังคงทำเช่นนั้นอยู่ในทุกวันนี้ (ยอห์น 6:35) แล้วพระองค์และพระบิดาในสวรรค์มีอะไรที่จำเป็นสำหรับเราหรือ

กระบอกไซรัส

ปี 1879 นักโบราณคดีพบวัตถุสำคัญที่อิรัก (บาบิโลนในพระคัมภีร์) กระบอกไซรัสยาว 9 นิ้ว จารึกสิ่งที่กษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียทำเมื่อ 2,500 ปีก่อน คืออนุญาตให้คนกลุ่มหนึ่งกลับบ้านเกิดเพื่อสร้าง “เมืองศักดิ์สิทธิ์”

จดหมายจากสนามรบ

กว่า 20 ปีแอนดรูว์แครอลคอยหนุนใจผู้คนไม่ให้ทิ้งจดหมายที่คนในครอบครัวหรือเพื่อนเขียนในช่วงสงคราม แครอลซึ่งเป็นผู้อำนวยการศูนย์จดหมายสงครามอเมริกันที่มหาวิทยาลัยแชปแมนในแคลิฟอร์เนีย ถือว่าจดหมายเหล่านี้เชื่อมโยงครอบครัวเข้าด้วยกัน และเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่ไม่มีอะไรทดแทนได้ แครอลกล่าวว่า “คนรุ่นหลังอ่านจดหมายนี้และกล่าวว่า ‘เราเข้าใจแล้วว่าคุณต้องผ่านอะไรมา และคุณเสียสละอะไรไปบ้าง’”