ขนาดตัวอักษร: ซูมเข้า

ปลาขี้กลัว

มานาฯ เสียง

การดูแลตู้เลี้ยงปลาน้ำเค็มไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ผมต้องทำปฏิบัติการทางเคมีแบบเคลื่อนที่เพื่อคอยวัดระดับไนเตรดและปริมาณแอมโมเนีย ผมต้องเติมวิตามิน ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา และเอนไซม์ ผมต้องกรองน้ำด้วยใยแก้วและถ่าน

คุณอาจคิดว่าปลาของผมคงจะรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่ผมทำ แต่ไม่เลย เมื่อเงาของผมปรากฏขึ้นเหนือตู้เพื่อจะให้อาหาร มันจะดำลงไปหาที่ซ่อนในเปลือกหอยที่อยู่ใกล้ที่สุด ผมตัวใหญ่เกินไปสำหรับพวกมัน สิ่งที่ผมทำนั้นพวกมันไม่เข้าใจ พวกมันไม่รู้ว่าผมกำลังช่วยเหลือ ถ้าจะเปลี่ยนความคิดของพวกปลา ผมอาจต้องไปเกิดใหม่เป็นปลา และ “พูด” กับพวกมันในภาษาที่มันเข้าใจ ซึ่งคงเป็นไปไม่ได้

พระคัมภีร์กล่าวไว้ว่า พระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาล ทรงกระทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ พระองค์เสด็จเข้ามาในโลกในสภาพทารกน้อย “พระเจ้าทรงสร้างโลก” และ “โลกไม่รู้จักพระ องค์” (ยอห์น 1:10) ดังนั้นพระเจ้าผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง จึงมาเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้ เช่นเดียวกับผู้เขียนบท ที่มาเป็นตัวละครในเรื่องราวที่ตนเขียนขึ้น พระเจ้าทรงเขียนเรื่องราว ใช้ตัวละครจริงบนหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง “พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา” (ยอห์น 1:14) – PY

สรรเสริญพระเป็นเจ้านิรันดร ทรงอาภรณ์กายาเป็นเนื้อหนัง เลือกบังเกิดในรางหญ้าเป็นบัลลังก์ นำความหวังมาสู่ทั้งโลกา - Luther
พระเจ้าทรงเข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เพื่อมอบของขวัญแห่งชีวิตนิรันดร์ให้แก่เรา
แบ่งปันให้เพื่อน "ปลาขี้กลัว"

    ความเห็น


    5 − 4 =