ขนาดตัวอักษร: ซูมเข้า

เบนจุดสนใจ

มานาฯ เสียง

ผมไม่เคยลืมวันอาทิตย์อีสเตอร์ในปี 1993 เมื่อแบร์นฮาร์ด ลังเกอร์ชนะการแข่งขันกอล์ฟเดอะมาสเตอร์ ขณะที่เขาก้าวออกจาก กรีนของหลุมที่ 18 เพื่อรับเสื้อสูทสีเขียว ซึ่ง เป็นรางวัลที่นักกอล์ฟปรารถนามากที่สุด ผู้สื่อข่าวพูดว่า “วันนี้ต้องเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณแน่ทีเดียว” ลังเกอร์ตอบทันทีว่า “ผมดีใจ ที่ชนะการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แต่ที่มีความหมายมากกว่านั้นคือผมได้ชัยชนะในวันอีสเตอร์ คือได้ฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของผม”

ลังเกอร์มีโอกาสที่จะอวดตัวเอง แต่เขากลับเบนจุดสนใจไปที่พระเยซูคริสต์ และเปาโล สื่อความหมายเช่นเดียวกันนี้โดยพูดว่า “เรา ทั้งหลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้า โดยทาง พระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงเป็นเหตุให้เรา ได้กลับคืนดีกับพระเจ้า” (โรม 5:11)

ไม่ยากเลยที่เราจะหาวิธีดึงดูดความสนใจมาที่ความสำเร็จของเรา โดย การคิดว่าเรา “เก่ง” ในเรื่องอะไรบ้าง แม้แต่เปาโลก็ยังยอมรับว่าท่านมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้โอ้อวด แต่ท่านถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็น “หยากเยื่อ” เพื่อจะได้รู้จักพระคริสต์ (ฟิลิปปี 3:8) เราควรดำเนินตามแบบอย่างนี้ให้ดี

ดังนั้น ถ้าคุณอยากจะอวดอะไรสักอย่าง ให้อวดพระเยซูและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเพื่อคุณ และมองหาโอกาสเบนความสนใจไปที่พระเยซู – JS

พระปัญญาซึ่งมาจากพระเจ้า ทำให้เราเข้าใจโลกที่อยู่ พระปัญญาเป็นสิ่งน่าชื่นชู ไม่อดสูบริสุทธิ์และถ่อมใจ อีกอดทนสุภาพและว่าง่าย ไม่กลับกลายพาให้เราหลงไหล มีสันติคำพูดตรงกับใจ พระเจ้าให้ปัญญานี้แก่เรา - Gray
คุณไม่สามารถอวดพระเยซูได้ ถ้าคุณยังคงสาละวนอยู่กับตัวเอง
แบ่งปันให้เพื่อน "เบนจุดสนใจ"

    ความเห็น


    5 − 4 =