ไขปริศนา

มานาประจำวัน

ไขปริศนา

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในอังกฤษ คือเสาหินยักษ์สโตนเฮนจ์ หินแกรนิตมหึมานี้ยังคงเป็นปริศนา ทุกปีผู้คนเดินทางไปชมสโตนเฮนจ์และตั้งคำถาม เช่น มันถูกสร้างขึ้นเพื่ออะไร ใครสร้างสิ่งมหัศจรรย์ทางวิศวกรรมนี้ และที่สงสัยมากที่สุดคือ มันถูกสร้างขึ้นอย่างไร แต่นักท่องเที่ยวก็ไม่เคยได้รับคำตอบ ปริศนายังคงอยู่ต่อไป

เริ่มต้นที่เรา

สิ่งที่ผมเรียกว่าเมลโน้ต คือข้อคิดที่เมลิสสาลูกสาวของผมเขียนไว้ในพระคัมภีร์ของเธอ เพื่อช่วยในการนำพระคำไปใช้ในการดำเนินชีวิต ในมัทธิว 7 เธอตีกรอบรอบข้อ 1 และ 2 ที่พูดถึงการไม่ตัดสินผู้อื่น เพราะถ้า “ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใดพระเจ้าจะได้ทรงตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั้น” ข้างๆ มีเมลโน้ตที่เขียนว่า “มองดูสิ่งที่ตัวเองทำก่อนไปมองดูคนอื่น”

มดหาบ้าน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริสตอล ระบุว่า มดภูเขาในยุโรปอาจเก่งกว่าเราในการเป็นเจ้าตลาดที่อยู่อาศัย นักวิจัยพบว่า มดหนึ่งรังมีมดงานคอยสำรวจสภาพความเป็นอยู่ในรังเป็นประจำ ทักษะทางสังคมที่ซับซ้อนนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจ มดภูเขาช่วยกันหาที่อยู่ที่เหมาะสมทั้งพื้นที่ แสงสว่างและความปลอดภัย เพื่อให้มดราชินีและตัวอ่อน มีที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด