พันธกิจมานาประจำวัน

สำนักงานกรุงเทพฯ

ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก
กรุงเทพฯ 10243

โทร: 0-2718-5166
โทร: 0-2718-5167
Fax: 0-2718-6016

สำนักงานเชียงใหม่

237/1 อาคารคอร์เนอร์สโตน ห้อง 2C
ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

โทร&Fax: 0-5321-0410

สำนักงานเชียงราย

โทร: 089-559-4747

อีเมล์ ติดต่อเรา

Email  :  thailand@odb.org