สำนักงานกรุงเทพฯ

ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก
กรุงเทพฯ 10243

โทร: 0-2718-5166
โทร: 0-2718-5167
Fax: 0-2718-6016

สำนักงานเชียงใหม่

237/1 อาคารคอร์เนอร์สโตน
ชั้น 3 ห้อง B ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ
อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

โทร: 091-776-6270

ช่องทางอื่นๆ

Fackbook: fb.com/thaiodb
Email: thailand@odb.org
Line ID: @thaiodb

เพิ่มเพื่อน