เขาว่ากันว่าเราทุกคนต่างมีคู่เหมือน หมายถึง คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นญาติ แต่มีหน้าตาเหมือนเรามาก

คู่เหมือนของผมเป็นคนมีชื่อเสียงในวงการดนตรี ครั้งหนึ่งเมื่อผมไปดูคอนเสิร์ตของเขา ในระหว่างพักครึ่ง มีแฟนเพลงหลายคนที่มองเห็นผมแล้วต้องหันกลับมามองอีกเพื่อความแน่ใจ แต่อนิจจา ผมไม่ใช่ เจมส์ เทย์เลอร์ เมื่อต้องร้องเพลงหรือเล่นกีต้าร์ เราแค่บังเอิญหน้าคล้ายกัน

คุณมีหน้าตาคล้ายใคร เมื่อพิจารณาคำถามนี้ ขอให้ใคร่ครวญ 2 โครินธ์ 3:18 ที่ เปาโลบอกว่าเรา “เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า” เมื่อเราต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเรา เป้าหมายหนึ่งคือการสวมพระฉายของพระองค์ ซึ่งหมายถึง การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เราสำแดงลักษณะเหมือนพระคริสต์ในการดำเนินชีวิต เช่น ในทัศนคติ (ความอ่อนน้อม) ในนิสัย (รักผู้อื่น) และในความเมตตา (ช่วยเหลือผู้ขัดสน) เราต้องเป็นเหมือนพระเยซูและทำแบบพระองค์

เมื่อเรา “พิจารณาดูพระสง่าราศีของพระเจ้า” โดยการจับจ้องไปที่พระเยซู เราจะยิ่งเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น จะดีสักเพียงใด หากคนอื่นมองดูเราแล้วพูดว่า “ฉันเห็นพระเยซูในคุณ”