ชื่ออันโตนิโอ สตราดิวาริ (1644-1737) เป็นตำนานในวงการดนตรีไวโอลิน เชลโลและวิโอลาของเขามีค่ามากเพราะหัตถศิลป์และเสียงที่ไพเราะจนมีหลายตัวที่เขาตั้งชื่อให้ เช่น เมสสิยาห์-ซาลาบิว สตราดิวาริอุสหลังจากโจเซฟ โยอะคิม (1831-1907) นักไวโอลินอาชีพได้เล่นเครื่องดนตรีชิ้นนี้ เขาบันทึกว่า “เสียงของสตราดในเพลง ‘เมสสิยาห์’ ดังก้องในความทรงจำของผม ทั้งหวานซึ้งและยิ่งใหญ่”

แต่ชื่อและเสียงของสตราดิวาริอุสก็ไม่คู่ควรที่จะนำไปเทียบกับผลงานของพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดที่ยิ่งใหญ่ จากโมเสสถึงพระเยซู พระเจ้าเหนือพระทั้งปวงกล่าวถึงพระองค์เองด้วยนามเหนือนามทั้งปวง พระองค์ต้องการให้พระปัญญาและฝีพระหัตถ์ของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ ให้เราเห็นคุณค่าและเฉลิมฉลองด้วยเสียงดนตรีเพื่อประโยชน์ของเราเอง (อพย.6:1;15:1-2)

แต่การปลดปล่อยด้วยฤทธิ์อำนาจครั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือประชากรที่คร่ำครวญเพราะการทนทุกข์เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ไม่มีใครคาดคิดว่า แล้ววันหนึ่งด้วยพระหัตถ์อ่อนแอที่ถูกตอกตรึง พระองค์ทรงมอบมรดกที่มีคุณค่านิรันดร์และยิ่งใหญ่ไว้ให้ ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะก่อให้เกิดบทเพลงอันอัศจรรย์และยิ่งใหญ่ที่ร้องสรรเสริญพระนามของพระองค์ผู้ทรงวายพระชนม์ เพราะแบกรับความบาปและการถูกปฏิเสธของเรา เพื่อทรงสำแดงว่าพระองค์ทรงรักเรามากเพียงใด