“สิ่งหนึ่งที่คุณละทิ้งไม่ได้คืออะไร” นักจัดรายการวิทยุถาม ผู้ฟังที่โทรเข้ามาต่างตอบได้น่าสนใจ บางคนบอกว่า ครอบครัว ชายคนหนึ่งเล่าถึงภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้ว บางคนบอกว่าความใฝ่ฝัน เช่น การหาเลี้ยงชีพด้วยดนตรี หรือการเป็นแม่คน เรามีสิ่งที่มีคุณค่าทางใจต่างกัน มีสิ่งที่เราไม่อาจละทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นบุคคล ความปรารถนา หรือทรัพย์สิน

ในหนังสือโฮเชยา พระเจ้าบอกว่าพระองค์จะไม่ทิ้งอิสราเอลที่พระองค์ทรงรักและเลือกไว้เป็นชนชาติของพระองค์ พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการ ดังสามีที่เปี่ยมด้วยความรัก ทั้งแผ่นดิน อาหารน้ำดื่ม เสื้อผ้า และความปลอดภัย แต่อิสราเอลทำตัวเหมือนภรรยาที่มีชู้ พวกเขาปฏิเสธพระเจ้า แสวงหาความสุขและความมั่นคงจากที่อื่น ยิ่งพระเจ้าเสาะหาเขามากเท่าไหร่ พวกเขาก็หนีไปไกลเท่านั้น (ฮชย.11:2) ถึงแม้พวกเขาจะทำให้พระองค์เสียพระทัย พระองค์จะไม่ปล่อยมือจากพวกเขา (ข้อ 8) พระองค์จะตีสอนเพื่อช่วยกู้พวกเขา พระองค์ปรารถนาจะฟื้นฟูสัมพันธภาพกับพวกเขาอีกครั้ง (ข้อ 11)

วันนี้ ลูกของพระเจ้าทุกคนก็มั่นใจได้ว่า ความรักของพระองค์จะไม่มีวันปล่อยให้เราหลุดไป (รม.8:37-39) ถ้าเราหลงไป พระองค์ปรารถนาให้เรากลับมา เมื่อพระเจ้าทรงตีสอน เราย่อมอุ่นใจได้ว่าพระเจ้าทรงติดตามเราและไม่ทรงปฏิเสธเรา เราเป็นสมบัติล้ำค่าที่พระองค์จะไม่ละทิ้ง