หลังบ้านเรามีต้นเชอร์รี่เก่าแก่ที่เคยงดงาม แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะตาย ผมโทรเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้มาตรวจ เขาบอกว่ามัน “เครียดเกินไป” และต้องได้รับการดูแลทันที “รับบัตรคิวเลย” ภรรยาผมบ่นใส่มันก่อนเดินจากไป สัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์ที่ดีนัก

 

เราทุกคนมีบางสัปดาห์ที่เราวิตกกังวล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทิศทางของสังคมหรือเรื่องลูกชีวิตแต่งงาน ธุรกิจ การเงิน สุขภาพและความเป็นอยู่ แต่พระเยซูทรงให้ความมั่นใจกับเราว่า ไม่ว่าสถานการณ์จะน่าเป็นห่วงแค่ไหน เรามีสันติสุขได้ พระองค์ตรัสว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย”(ยน.14:27)

วันเวลาของพระเยซูก็เต็มด้วยความเครียดและความวุ่นวาย ศัตรูโอบล้อม ครอบครัวและสหายเข้าใจผิด บ่อยครั้งที่ไม่ทรงมีแม้แต่ที่จะนอนแต่พระองค์ก็ไม่เคยแสดงออกว่ากังวลหรือตระหนก พระองค์ทรงมีความสงบภายใน นี่คือสันติสุขที่พระองค์ทรงมอบให้แก่เรา เป็นอิสรภาพพ้นจากความกังวลถึงเรื่องในอดีต ปัจจุบันและอนาคต สันติสุขที่พระองค์สำแดงให้เห็นคือ สันติสุขของพระองค์

ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าหนักหนาหรือเล็กน้อยเพียงไร เราหันหาพระเยซูด้วยการอธิษฐานได้ ทูลเรื่องความกังวลและความกลัวต่อพระพักตร์พระองค์ เปาโลยืนยันกับเราว่า เมื่อทำเช่นนั้น สันติสุขของพระเจ้าจะ “คุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์” (ฟป.4:7) แม้ “สัปดาห์นี้จะไม่ดีนัก” เราก็ยังมีสันติสุขของพระองค์ได้