การอธิษฐานเป็นการสนทนากับพระเจ้า ไม่ใช่สูตรสำเร็จ แต่บางครั้งเราจำเป็นต้องหา “วิธี” ทำให้ช่วงเวลาอธิษฐานของเราสดใหม่อยู่เสมอ เราสามารถอธิษฐานด้วยพระธรรมสดุดีหรือพระธรรมอื่นๆ (เช่นคำอธิษฐานของพระเยซู) หรือใช้วิธีที่เรียกว่า ACTS ซึ่งมาจาก Adoration (ยกย่อง), Confessions(สารภาพ), Thanksgiving (ขอบพระคุณ) และ Supplication (วิงวอน) และเร็วๆ นี้ฉันได้ค้นพบวิธี “อธิษฐาน 5 นิ้ว” ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นได้

 

• เมื่อคุณกำมือ นิ้วโป้งจะอยู่ใกล้คุณมากที่สุด ดังนั้น ให้เริ่มด้วยการอธิษฐานเผื่อคนที่ใกล้ตัวคุณที่สุด คือคนที่คุณรัก (ฟป.1:3-5)

• นิ้วที่สอง ได้แก่ นิ้วชี้ ให้อธิษฐานเผื่อคนที่มีหน้าที่สั่งสอน ซึ่งได้แก่อาจารย์สอนพระคัมภีร์และนักเทศน์ รวมทั้งผู้ที่ต้องสอนเด็ก (1 ธส.5:25)

• นิ้วถัดมาเป็นนิ้วที่สูงที่สุด ซึ่งเตือนให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่มีอำนาจเหนือคุณ ได้แก่ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำประเทศ รวมทั้งหัวหน้างานในที่ทำงาน (1 ทธ.2:1-2)

• นิ้วที่สี่ มักจะเป็นนิ้วที่อ่อนแอที่สุด ให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่ประสบปัญหาหรือความทุกข์ยาก (ยก.5:13-16)

• และมาถึงนิ้วที่เล็กที่สุด ซึ่่งย้ำเตือนถึงความเล็กน้อยของตัวคุณเมื่อเทียบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ทูลขอให้พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นในชีวิตคุณ (ฟป.4:6,19)

วิธีไหนก็ไม่สำคัญ ขอแค่คุณพูดคุยกับพระบิดา พระองค์ต้องการสดับฟังสิ่งที่อยู่ในใจคุณ