หากคนที่มีประวัติยาวนานว่าจ่ายหนี้ไม่ตรงเวลาต้องการกู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านหรือรถ เจ้าหนี้มักไม่ค่อยอยากเสี่ยงให้กู้ หรือหากไม่เคยมีประวัติเลย การให้สัญญากับธนาคารว่าจะจ่ายคืนก็ยังไม่เพียงพอ ผู้ที่ต้องการกู้เงินจึงต้องไปหาบุคคลที่มีประวัติชำระหนี้ดี และขอให้ใส่ชื่อคนนั้นในสัญญากู้ด้วย คำสัญญาของผู้เซ็นร่วมทำให้เจ้าหนี้มั่นใจว่าจะได้เงินคืน

เมื่อมีใครสัญญากับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน ชีวิตคู่หรืออื่นๆ เราคาดหวังว่าเขาจะรักษาสัญญา เราก็อยากรู้เช่นกันว่าพระเจ้าจะทรงรักษาสัญญา เมื่อพระองค์สัญญากับอับราฮัมว่าจะอวยพรให้ “เผ่าพันธุ์ของเจ้าทวีมากขึ้น” (ฮบ.6:14; ปฐก.22:17) อับราฮัมเชื่อตามนั้น พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างทุกสิ่ง ไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าพระองค์ มีเพียงพระเจ้าที่รับประกันพระสัญญาของพระองค์ว่าจะเป็นไปตามนั้น

อับราฮัมต้องรอคอยกว่าจะได้ลูกชายคนแรก (ฮบ.6:15) (และไม่ได้เห็นด้วยตาว่าลูกหลานมีจำนวนทวีมากขึ้นขนาดไหน) แต่พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อตามพระสัญญาของพระองค์ พระองค์สัญญาว่าจะอยู่กับเราเสมอ (13:5) จะยึดเราไว้มั่น (ยน.10:29) และปลอบโยนเรา (2 คร.1:3-4) เราเองก็วางใจได้ว่าพระเจ้าจะทรงทำตามสัญญา