ผู้เขียน

ดูทั้งหมด

บทความ โดย Admin

หัวใจสำคัญของวันอีสเตอร์

อ่านทั้งหมด

พบความหวังที่แท้จริง และการเริ่มต้นใหม่วันนี้

รู้จักพระบิดา

จากเรื่องเล่าที่กล่าวถึงวาทยากรชาวอังกฤษ เซอร์โธมัส บีแชม ที่ได้เห็นผู้หญิงหน้าตางดงามในห้องโถงของโรงแรม เขาเชื่อว่าเขารู้จักเธอแต่จำชื่อเธอไม่ได้ เขาจึงหยุดพูดคุยกับเธอ ระหว่างที่ทั้งสองคุยกัน เขาเริ่มจำได้ว่าเธอมีพี่ชาย เขาจึงถามถึงพี่ชายของเธอว่าเป็นอย่างไรและยังทำงานที่เดิมหรือไม่ เธอตอบว่า “โอ เขาสบายดีและยังเป็นกษัตริย์อยู่”

การจำคนผิดอาจเป็นเรื่องน่าอายดังที่เกิดกับเซอร์บีแชม แต่ในบางครั้งอาจเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่านั้นได้ ดังที่เกิดกับฟิลิปสาวกของพระเยซู เขารู้จักพระเยซูอย่างแน่นอน แต่เขาไม่ชื่นชมในสิ่งที่พระองค์เป็น เขาต้องการให้พระเยซู “แสดงพระบิดาให้ [ข้าพระองค์ทั้งหลาย]ได้เห็น” พระเยซูตอบเขาว่า “ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา” (ยน.14:8-9) ในฐานะพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า พระเยซูทรงแสดงให้เห็นถึงพระบิดาอย่างสมบูรณ์ เมื่อเรารู้จักพระบุตรเราก็รู้จักพระบิดา (ข้อ 10-11)

หากเราสงสัยว่าพระเจ้าทรงมีพระลักษณะ บุคลิกหรือความห่วงใยต่อผู้อื่นอย่างไร ให้เรามองไปที่พระเยซูเพื่อพบคำตอบ พระลักษณะของพระเยซูความกรุณา ความรัก และความเมตตาเปิดเผยให้เห็นถึงพระลักษณะของพระเจ้า และแม้ว่าพระเจ้าองค์อัศจรรย์ผู้ใหญ่ยิ่งจะอยู่เหนือความรู้ความเข้าใจของเรา แต่เรามีของขวัญที่ยิ่งใหญ่คือการที่พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองในพระเยซู

เข้มแข็งขึ้นในพระคุณ

ในช่วงสงครามกลางเมืองของอเมริกา โทษของการละทิ้งหน้าที่คือการประหารชีวิต แต่กองทัพพันธมิตรประหารชีวิตผู้ละทิ้งหน้าที่น้อยมาก เพราะอับราฮัม ลินคอล์นผู้บัญชาการสูงสุดของพวกเขาอภัยโทษให้เกือบทุกคน การกระทำนี้ ทำให้เอ็ดวิน สแตนตั้นรัฐมนตรีกระทรวงสงครามรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก เพราะเขาเชื่อว่าการผ่อนปรนของลินคอล์นจะเป็นการชักนำให้ทหารอยากละทิ้งหน้าที่ แต่ลินคอล์นเห็นใจผู้ที่หวาดกลัวจนเสียสติจากความรุนแรงของสงคราม และความเห็นอกเห็นใจนี้ทำให้เขาเป็นที่รักของเหล่าทหาร พวกเขารัก “คุณพ่ออับราฮัม” ของพวกเขา และความรักนั้นนำพวกเขาให้อยากรับใช้ลินคอล์นมากกว่าเดิม

เมื่อเปาโลเรียกทิโมธีให้มาร่วม “ทนการยากลำบากด้วยกันกับทหารที่ดีของพระคริสต์” (2 ทธ.2:3) เปาโลเรียกเขามารับงานที่ยากลำบาก ทหารนั้นจะต้องทุ่มเททำงานหนักและไม่เห็นแก่ตัว เขาจะรับใช้พระเยซูผู้บัญชาการของเขาอย่างสุดจิตสุดใจ แต่ในความเป็นจริงบางครั้งเราล้มเหลวที่จะเป็นทหารที่ดีของพระองค์ เราไม่ได้รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่ออยู่เสมอ ดังนั้นวลีเริ่มต้นของเปาโลจึงสำคัญมาก “จงเข้มแข็งขึ้นในพระคุณซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์” (ข้อ 1) พระผู้ช่วยให้รอดของเราทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณ พระองค์ทรงเข้าใจในความอ่อนแอและทรงให้อภัยความล้มเหลวของเรา (ฮบ.4:15) เช่นเดียวกับเหล่าทหารพันธมิตรที่ได้รับกำลังใจจากความเห็นอกเห็นใจของลินคอล์น เหล่าผู้เชื่อก็ได้รับการเสริมกำลังโดยพระคุณของพระเยซู เราต้องการรับใช้พระองค์มากขึ้น เพราะเรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเรา

โควิด-19 ทำคุณเครียดแค่ไหน?

ประเมินความเครียด

ประเมินความเครียด ฟังวิธีแก้ไข และรับกำลังใจ

อธิษฐานแบบพระเยซู

สั่งซื้อ

อธิษฐานต่อพระเจ้าในแบบที่พระองค์ทรงปรารถนา

เริ่มต้นถูก ชีวิตเปลี่ยน

เริ่มต้นวันนี้

เริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างถูกต้อง..วันนี้!

เริ่มต้นถูก ชีวิตเปลี่ยน!

เริ่มต้นปี 2021 กับพระเจ้าอย่างถูกต้อง

มานาประจำวันมีหนังสือที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง และดำเนินชีวิตทุกวันด้วยสันติสุขอย่างแท้จริง

2020 - เป็นปีที่น่าท้าทายอย่างแท้จริง

การอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์กลายเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าที่เคย

Event

Edited 1