คิมเริ่มต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมในปี 2013 สี่วันหลังจากที่การรักษาสิ้นสุดลง เธอเป็นโรคปอดขั้นรุนแรงและจะอยู่ได้อีก 3-5 ปี ในช่วงปีแรกเธออธิษฐานคร่ำครวญต่อพระเจ้า แต่เมื่อผมพบเธอในปี 2015 เธอได้มอบเรื่องนั้นไว้กับพระเจ้าและส่งต่อสันติสุขและความชื่นชมยินดีให้ผู้อื่น บางวันอาจทุกข์ยาก แต่พระเจ้าทรงเปลี่ยนความทุกข์ใจเป็นคำพยานดังคำสรรเสริญที่มีหวังเมื่อเธอหนุนใจผู้อื่น

แม้สิ้นหวัง พระเจ้าเปลี่ยนการร้องไห้ให้เป็นการเต้นรำได้ แม้การเยียวยาของพระองค์จะไม่ได้เห็นได้ในแบบที่เราหวัง แต่เรามั่นใจในวิธีการของพระองค์ได้ (สดด.30:1-3) ยามชีวิตมีแต่คราบน้ำตา เรายังมีเหตุผลร้อยพันที่จะสรรเสริญพระองค์ (ข้อ 4) เราชื่นชมยินดีในพระเจ้า เพราะทรงรักษาความเชื่อมั่นคงของเราไว้ (ข้อ 5-7) เราทูลขอพระกรุณาได้ (ข้อ 8-10) และรับความหวังที่พระองค์ประทานให้กับผู้ที่นมัสการพระองค์ด้วยน้ำตา มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนการคร่ำครวญอย่างสิ้นหวังให้เป็นความสุขสดชื่นที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ (ข้อ 11-12)

เมื่อพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาทรงปลอบโยนเมื่อเราเศร้า ทรงให้เราอยู่ในสันติสุขและให้เรามีกำลังที่จะสำแดงความเมตตาต่อผู้อื่นและตัวเราเอง พระเจ้าผู้ทรงรักและสัตย์ซื่อสามารถเปลี่ยนและจะเปลี่ยนการคร่ำครวญให้เป็นการนมัสการที่นำไปสู่ความวางใจ การสรรเสริญ และกระทั่งการเต้นรำอันชื่นบาน