เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งยอมรับกับผมว่า เขาไม่คิดว่าเขาเป็น “คนที่เป็นเหมือนพระเยซู” ผมฟังเขาอธิบายถึง ชีวิตที่ “หลงตัวเองและสะดวกสบาย” และสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้เขาพอใจ “ปัญหาของผมก็คือ ผมพยายามที่จะเป็นคนดี หรือใส่ใจ แต่ทำไม่ได้ ดูเหมือนว่าทุกอย่างที่ผมอยากทำ ผมทำไม่ได้ และสิ่งที่ผมอยากที่จะเลิกทำ ผมก็ยังทำต่อไป”

“ความลับของคุณคืออะไร” เขาถามผมอย่างจริงใจ ผมตอบว่า “ความลับของผม คือไม่มีความลับ ผมไร้กำลังที่จะมีชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าเหมือนอย่างคุณ เราจึงต้องการพระเยซู”

ผมหยิบพระคัมภีร์และเปิดให้เขาดู คำพูดของ “เขา” ดังที่อัครทูตเปาโลกล่าวไว้ในโรม 7:15 คำพูดของท่านแสดงความสับสนนี้ เรามักได้ยินจากคนที่จะเป็นคริสเตียน และคริสเตียนที่พยายามจะทำให้ดีพอให้พระเจ้า แต่ทำไม่ได้ ถ้าคุณอาจเคยพูดเช่นนี้ด้วย คุณควรตื่นเต้นกับคำที่เปาโลประกาศว่าพระคริสต์เป็นผู้ประทานความรอดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (7:25-8:2) พระเยซูได้ปลดปล่อยเราแล้วให้เป็นอิสระจากสิ่งที่ทำให้เราสับสนในตัวเอง

อุปสรรคระหว่างเรากับพระเจ้า ความบาปที่ขวางกั้นได้ถูกขจัดโดยที่เราไม่ต้องทำอะไร ความรอดและการเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในช่วงที่เราเติบโตขึ้นเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า พระองค์เคาะที่ประตูจิตวิญญาณของเรา จงตอบรับพระองค์ในวันนี้ พระองค์เป็นคำตอบ นี่ไม่ใช่ความลับ