“พระเยซูรักฉันรู้แน่ พระคัมภีร์มีสอนไว้แท้” เป็นเนื้อร้องของเพลงคริสเตียนอันเป็นที่นิยมมายาวนานที่สุดเพลงหนึ่ง โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ แอนนา บี. วอร์เนอร์แต่งเพลงนี้ในศตวรรษที่ 18 เนื้อเพลงยืนยันอย่างอ่อนโยนถึงความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าว่า เราเป็นที่รักของพระองค์

มีคนเคยให้ป้ายประดับบ้านกับภรรยาผม ข้อความบนป้ายได้นำคำเหล่านี้มาสลับที่กัน ทำให้ได้ความหมายใหม่ “พระเยซูรู้จักฉัน ความจริงนั้นฉันรักแน่” คำนี้ให้มุมมองใหม่ในความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์ นั่นคือ พระองค์รู้จักเรา

ในสมัยอิสราเอลโบราณ การรักและรู้จักแกะของตนเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เลี้ยงแกะแท้แตกต่างจากผู้เลี้ยงรับจ้าง ผู้เลี้ยงจะใช้เวลาอยู่กับแกะเป็นเวลานานจนพัฒนาไปเป็นความห่วงใยและการรู้จักแกะของเขาอย่างดี จึงไม่น่าแปลกใจที่พระเยซูบอกว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี เรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเรา แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้น และแกะนั้นตามเรา” (ยน.10:14,27)

พระองค์รู้จักเราและรักเรา! เราสามารถไว้ใจในพระประสงค์ของพระเยซูที่มีต่อเรา และวางใจในพระสัญญาว่าจะทรงดูแลเรา เพราะพระบิดา “ทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว” (มธ.6:8) วันนี้เมื่อคุณเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิต ขอให้วางใจเพราะพระเจ้าผู้เลี้ยงดูหัวใจของคุณทรงรู้จักและรักคุณ