มาริลินป่วยมาหลายสัปดาห์แล้ว และมีคนมากมายหนุนใจเธอในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เธอกังวลว่าจะตอบแทนความมีน้ำใจของทุกคนได้อย่างไร ต่อมาวันหนึ่งเธอได้อ่านคำอธิษฐานที่เขียนไว้ว่า “อธิษฐานให้ผู้อื่นมีความถ่อม ให้พวกเขาไม่เพียงรับใช้เท่านั้น แต่เป็นผู้รับการปรนนิบัติจากผู้อื่นด้วย” มาริลินรู้ทันทีว่าไม่จำ ลเป็นต้องตอบแทนให้เหมาะสมกัน เพียงแต่ขอบคุณและยอมให้ผู้อื่นได้รับประสบการณ์ความชื่นชมยินดีที่ได้รับใช้

 

ในฟีลิปปี 4 อัครทูตเปาโลกล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วน “ร่วมทุกข์”กับท่าน (ข้อ 14) ท่านพึ่งพาผู้สนับสนุนในขณะที่ท่านเทศนาและสั่งสอนพระกิตติคุณ ท่านเข้าใจว่าของต่างๆ ที่มีคนมอบให้กับท่านเมื่อยามขัดสนเป็นเพียงการแสดงความรักที่ผู้อื่นมีต่อพระเจ้า “ของ…ซึ่งพวกท่านส่งไปให้ เป็นกลิ่นหอม เป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้า” (ข้อ 18)

การเป็นผู้รับอาจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อคุณมักเป็นคนแรกที่ยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น แต่เมื่อเราถ่อมใจ เราจะยอมให้พระเจ้าทรงดูแลเราผ่านวิธีการต่างๆ เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ

เปาโลเขียนว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น” (ข้อ 19) นี่เป็นสิ่งที่ท่านเรียนรู้ในยามที่ชีวิตยากลำบาก พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและการจัดเตรียมของพระองค์นั้นไร้ขีดจำกัด