ซาเวียร์ ลูกชายวัยเตาะแตะชอบยื่นดอกไม้ให้ฉัน ฉันชื่นใจทุกครั้งที่ได้รับดอกไม้จากลูก ไม่ว่าจะเป็นดอกหญ้าหรือดอกไม้ที่เขากับพ่อซื้อมาจากร้านค้า ฉันรักษาไว้อย่างดีจนมันเหี่ยวแห้งและต้องทิ้งไป

วันหนึ่ง ซาเวียร์เอาช่อดอกไม้ประดิษฐ์มาให้ฉัน เขายิ้มมุมปากในขณะที่ใส่ดอกไม้ลงในแจกันแก้ว “แม่ฮะ ดูสิ ดอกไม้พวกนี้จะอยู่ตลอดไป เหมือนที่ผมรักแม่ไง”

เวลาผ่านไป ลูกชายของฉันโตเป็นหนุ่ม ดอกไม้ผ้าไหมเหล่านั้นหลุดรุ่ย สีซีด แต่ ‘ดอกไม้ตลอดไป’ นี้ยังคงทำให้ฉันคิดถึงความรักของลูกชาย และคิดถึงสิ่งที่จะคงอยู่ตลอดไปแน่นอน นั่นคือความรักของพระเจ้าที่ยั่งยืนและไร้ขีดจำกัด ดังปรากฏในพระคำที่ดำรงอยู่นิรันดร์และไม่ผิดพลาด

ขณะที่ชนชาติอิสราเอลเผชิญปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่า อิสยาห์ปลอบโยนพวกเขาให้มั่นใจในถ้อยคำอันยั่งยืนของพระเจ้า (อสย.40:1) ท่านประกาศว่าพระเจ้าทรงชดใช้หนี้บาปของอิสราเอลแล้ว (อสย.40:2) ให้ความมั่นใจในความหวังถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ (อสย.40:3-5) คนอิสราเอลวางใจในผู้เผยพระวจนะ เพราะท่านมุ่งมองไปยังพระเจ้ามากกว่าสถานการณ์

ในโลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความทุกข์ ความคิดเห็นของมนุษย์หรือแม้แต่ความรู้สึกของเราก็จำกัดและผันแปรตลอดเวลา (ยรม.40:6-7) ทว่าเรายังคงวางใจได้เสมอในความรักและพระลักษณะอันไม่เปลี่ยนแปลงของพระเจ้า ที่เปิดเผยทางพระวจนะแห่งความจริงที่ถาวรนิรันดร์