คุณอาจเคยเห็นโฆษณาที่มีคนเปิดประตูมาพบคนยื่นเช็คที่มีเงินก้อนโตให้ ผู้รับประหลาดใจและโห่ร้อง กระโดดโลดเต้นกอดทุกคนที่เห็น “ชนะแล้ว! รวยแล้ว! เหลือเชื่อ! หมดปัญหาแล้ว!” เมื่อได้เงินจำนวนมาก เราก็แสดงอารมณ์ตอบสนองเต็มที่

ในสดุดี 119 ซึ่งเป็นบทที่ยาวที่สุดในพระคัมภีร์ เราพบถ้อยคำน่าทึ่งนี้ “ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์มากเท่ากับในความมั่งคั่งทั้งสิ้น” (ข้อ 14) ช่างเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจน การเชื่อฟังคำแนะนำของพระเจ้าเรื่องการใช้ชีวิต น่าตื่นเต้นเท่ากับการได้รางวัลใหญ่! ข้อ 16 กล่าวซ้ำอีกครั้งเมื่อผู้เขียนสดุดีแสดงความยินดีและขอบคุณสำหรับพระบัญญัติ “ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์”

แต่ถ้าเราไม่รู้สึกเช่นนั้น เราสงสัยว่าการยินดีในคำสั่งของพระเจ้า จะน่าตื่นเต้นเหมือนถูกรางวัลได้อย่างไร ทั้งหมดเริ่มต้นที่การรู้สึกขอบพระคุณซึ่งเป็นทั้งทัศนคติและทางเลือก เราใส่ใจกับสิ่งที่เราให้คุณค่า เราจึงเริ่มสำแดงการขอบพระคุณสำหรับของประทานที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณเรา เราขอให้พระองค์เปิดตาเราให้เห็นคลังแห่งพระปัญญา ความรู้และสันติสุขที่ประทานให้เราผ่านทางพระวจนะ

เมื่อความรักที่เรามีต่อพระเยซูเติบโตขึ้นทุกวัน นั่นคือการร่ำรวยขึ้นอย่างแท้จริง!