ขนาดตัวอักษร: ซูมเข้า

มองต่ำ

มานาฯ เสียง

หลังจากฉันเข้ารับการผ่าตัดเล็กที่ตาพยาบาลบอกฉันว่า “ห้ามมองต่ำเป็นเวลาสองสัปดาห์ และห้ามทำอาหารหรือทำความสะอาด” คำสั่งหลังไม่ค่อยยากเท่าไร แต่คำสั่งแรกนี่สิ! แผลผ่าตัดจำเป็นต้องใช้เวลาในการเยียวยา และเธอไม่ต้องการให้ดวงตารับแรงกดดันมากเกินไปจากการมองต่ำ

ซี. เอส. ลูอิส เขียนเกี่ยวกับการมองต่ำอีกแบบหนึ่งที่อาจจะเป็นปัญหาสำหรับเราว่า “พระเจ้าทรงเหนือกว่าคุณในทุกด้านอย่างไม่อาจเทียบได้…คุณไม่มีทางรู้จักพระเจ้าได้ตราบที่คุณยังมีใจเย่อหยิ่ง คนที่เย่อหยิ่งมักจะมองเห็นสิ่งต่างๆ และผู้คนในระดับที่ต่ำกว่าตนเองและแน่นอน เมื่อคุณมองต่ำ คุณจะไม่มีวันมองเห็นสิ่งที่อยู่สูงกว่าคุณ” (จากแก่นแท้แห่งคริสต์ศาสนา)

พระเยซูตรัสคำอุปมาเกี่ยวกับฟาริสีคนหนึ่งซึ่งคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่น ในคำอธิษฐานอันเย่อหยิ่ง เขาขอบคุณพระเจ้าที่เขาไม่เหมือนคนอื่น (ลก.18:11) เขาดูถูกพวกที่ชอบขูดรีด คนอธรรม คนล่วงประเวณี และคนเก็บภาษี ซึ่งมาอธิษฐานในวิหารแห่งเดียวกับเขา แต่คนเก็บภาษีตระหนักว่าตนเป็นคนบาปจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าและขอพระเมตตาจากพระองค์ (ลก.18:13)

ความเย่อหยิ่งอาจเป็นปัญหาที่เกิดกับเราทุกคน ขอให้เราอย่ามองดูคนอื่นว่าต่ำต้อย แต่ให้เรามองดูพระเจ้า ผู้ทรงอยู่สูงกว่าเรามากนัก – AMC

เมื่อข้าเพ่งดูกางเขนประหลาด ที่พระเยซูทรงสิ้นชีวา ทรัพย์สินในโลกข้าไม่สวาท เมื่อเทียบกางเขนประเสริฐนักหนา - Watts
ความเย่อหยิ่งฝ่ายวิญญาณเป็นความเย่อหยิ่งที่ร้ายกาจที่สุด
แบ่งปันให้เพื่อน "มองต่ำ"

  3 ตอบ to “มองต่ำ”

  1. 24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า พูดว่า:

   จงอ่อนสุภาพและมีพระนิสยแบบพระเยซูคริสต์ เอเมน
   วันนี้ขอให้เราอ่อนสุภาพดังพระเยซูคริสต์เพื่อเป็นพยานของพระเยซูคริสต์เอเมน

  2. 24ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า พูดว่า:

   ขอพระเจ้าอวยพระพรทีมงานมานาประจำวันครับ
   เมื่อวานได้รับมานาประจำวันเล่มใหม่แล้วครับ

  ความเห็น


  1 − 1 =