ผมคิดว่าแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงในมหาสมุทรเป็นเรื่องน่าสนใจเมื่อกระแสน้ำมีการเปลี่ยนแปลง จะมีช่วงเวลาสั้นๆ ที่เรียกว่า “น้ำนิ่ง” คือน้ำไม่ขึ้นและไม่ลงนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อน้ำอยู่ในภาวะที่ “ไม่ตึง” เป็นการหยุดนิ่งก่อนที่กระแสน้ำจะเริ่มขึ้นลงอีกครั้ง

บางครั้งในช่วงที่ตารางเวลาของเราแน่นมากเราอาจถูกภาระหน้าที่แย่งกันดึงเราไปหลายทิศหลายทาง ในการทำพันธกิจของพระเยซูเราได้เห็นว่าพระเยซูทรงเข้าใจดีถึงภาระของเหล่าสาวกและความจำเป็นของการพักผ่อน เมื่อพวกเขากลับมาจากการทำพันธกิจเป็นคู่ๆ สาวกทั้ง 12 คนได้รายงานถึงการอัศจรรย์ที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านพวกเขา (มก.6:7-13,30) แต่พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่ง” เพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้ พระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพัง” (มาระโก 6:31-32)

มีความรับผิดชอบอะไรบ้างที่กำลังเรียกร้องเวลาของคุณอยู่ในวันนี้? การวางแผนพักผ่อนและผ่อนคลาย เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตวิญญาณจะได้รับใช้ผู้อื่นอย่างเกิดผลมากขึ้นไม่ใช่เรื่องผิด พระเยซูทรงแนะนำให้เราพักผ่อนและเราก็ต้องการการพักผ่อน พระองค์จะไปพบคุณที่นั่น – HDF