ในเดือนมิถุนายน 2012 ไฟป่าวอลโด แคนยอนได้ทำลายบ้านเรือนในเมืองโคโลราโดสปริงส์ไป 346 หลัง และเผาป่าบนภูเขาไปกว่า 74 ตารางกิโลเมตร มีประกาศว่าสามารถจำกัดเพลิงได้ 100% เมื่อมีการวางแนวสกัดเพลิงโดยรอบพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ ไฟป่าถูกจำกัดให้อยู่ในวงที่กำหนดจนกว่าจะดับสนิท เจ้าหน้าที่ข้อมูลไฟป่าแจ้งเตือนชาวบ้านว่า พวกเขาอาจจะยังคงเห็นควันไฟในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ เพราะถึงแม้จะจำกัดเพลิงได้ แต่ไฟก็ยัง “ควบคุมไม่ได้และไม่ดับสนิท”

เมื่อโลกของเราถูกกระทบด้วยโศกนาฏกรรมและการกระทำที่ชั่วร้าย เราก็ปรารถนาให้ถึงวันที่ความชั่วร้ายถูกทำลายและพระเจ้าทรงปิดฉากสุดท้ายของประวัติศาสตร์และทรงตั้งอาณาจักรของพระองค์ขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่ก่อนจะถึงเวลานั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระคุณให้กับเรา เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีความเชื่อและมีเป้าหมายขณะรอคอยพระองค์เสด็จกลับมา ในฮีบรู 10 เราได้รับการหนุนใจให้เข้าใกล้พระเจ้าด้วยความบริสุทธิ์ใจ (ฮีบรู 10:22) ยึดมั่นในความหวังที่เราทั้งหลายเชื่อ (ฮีบรู 10:23) ปลุกใจซึ่งกันและกันให้มีความรักและทำความดี (ฮีบรู 10:24) และประชุมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อหนุนใจกัน “ให้มากยิ่งขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” (ฮีบรู 10:25)

ตราบจนถึงเวลาที่พระเจ้าดับไฟแห่งความชั่วร้ายเป็นนิจ พระองค์ประทานพระคุณและกำลังให้เราอดทนต่อการทดลองของชีวิตได้ ในขณะที่เรารอคอยพระองค์เสด็จกลับมา – DCM