เมื่อร้านหนังสือใกล้บ้านจัดชั้นวางหนังสือใหม่ ฉันสังเกตเห็นว่ามีหนังสือเกี่ยวกับเวทมนตร์คาถาและพ่อมดแม่มดเพิ่มเข้ามามากขึ้น ที่จริงแล้ว ชั้นหนังสือศาสนาได้กลายเป็นเวทีที่ “สูสี”กันระหว่างความสว่างและความมืด หนังสือคริสเตียนจะถูกวางให้อยู่ฝั่งหนึ่งของทางเดิน ขณะที่หนังสือเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับจะวางเรียงอยู่ฝั่งตรงข้ามในจำนวนที่เท่ากัน

บางครั้ง เราอาจจะคิดถึงพระเจ้าและซาตานในแบบเดียวกันนี้ เรามองว่าทั้งสองฝ่ายอยู่กันคนละฝั่ง มีพลังอำนาจไม่จำกัดในระดับที่เท่ากัน พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้า แต่ซาตานไม่ใช่พระเจ้า ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือพลังแห่งความมืดทั้งปวง พระองค์กระทำสิ่งที่ทรงพอพระทัย (สดด.135:6) ขณะที่ซาตานมีอำนาจจำกัดในขอบเขตที่พระเจ้าทรงอนุญาตเท่านั้น เมื่อซาตานคิดว่าเรื่องร้ายๆ จะทำให้โยบแช่งด่าพระเจ้า พระเจ้าตรัสกับซาตานว่า “ดูเถิด บรรดาสิ่งที่เขามีอยู่ก็อยู่ในอำนาจของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั้น” (โยบ.1:12) ซาตานต้องเล่นตามกติกาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้

เพราะพระเจ้าทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่ง ในฐานะสาวกของพระคริสต์เราไม่ต้องกลัวว่าซาตานจะมีอำนาจเหนือชีวิตของเรา หรือชีวิตของผู้เชื่อที่อยู่รอบข้างจนไม่เป็นอันทำอะไร มันแค่ทดลองเราและพยายามที่จะมีอิทธิพลเหนือเรา แต่พระคัมภีร์ยืนยันว่า “พระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” (1 ยน.4:4)