รากฐานสำคัญในชีวิตคริสเตียนคือ
ความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน และการอ่านพระคัมภีร์

โครงการคนรักพระคำจะช่วยเสริมสร้างชีวิตคริสเตียนบนรากฐานพระคำของพระเจ้า

ง่าย
เหมาะสำหรับทุกคน

ไม่ต้องอบรม

ไม่ต้องใช้คู่มือ

ไม่เปลี่ยน
ระบบคริสตจักร

รู้จัก "โครงการคนรักพระคำ" ใน 3 นาที

กลุ่มคนรักพระคำ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม : โครงการคนรักพระคำคืออะไร?
ตอบ : เป็นวิธีการง่ายๆในการใช้หนังสือมานาประจำวันในการเลี้ยงดูสมาชิก ให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้า และ วิธีการนี้เป็นเพียงการต่อยอดจากการอ่านมานาฯ

ถาม : โครงการนี้ช่วยคริสตจักรได้ยังไง?
ตอบ : ช่วยสนับสนุนการทำเซล กลุ่ม ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแบ่งปันสมาชิกทุกคนจะเติบโต ไปในทิศทางเดียวกัน

ถาม : ทำไมต้องใช้แต่มานาประจำวัน?
ตอบ : มานาเป็นหนังสือที่ให้ข้อคิด ผ่านทางประสบการณ์ชีวิต ทุกคนจึงเข้าใจได้ง่าย และ มานาใช้ง่าย อ่านง่าย เหมาะสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
สมัครเข้าร่วมโครงการ
เรียนรู้เพิ่มเติม