แนวทางการแสดงความคิดเห็น

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวมานาประจำวัน เราปรารถนาให้ทุกท่านได้มีประสบการณ์ในเชิงบวก เราจึงขอชี้แจงแนวทางในการโพสท์ความคิดเห็นไว้ ณ ที่นี้ กรุณาแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เจตนาคือเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและสร้างกลุ่มสังคม ข้อความดังต่อไปนี้จะไม่ได้รับโพสท์
  • ข้อความประกาศเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบล็อคส่วนบุคคล
  • ข้อคิดเห็นใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ หากคุณมีข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา กรุณาติดต่อเรา
  • ข้อคิดเห็นที่ไม่สุภาพ กรุณาให้คำสุภาพในข้อคิดเห็นของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณไม่เห็นด้วยกับผู้เขียน หรือผู้อื่นที่แสดงความคิดเห็นไว้
  • ภาษาที่ส่อว่าลามก อนาจาร หมิ่นประมาท แสดงความเกลียดชัง การแบ่งชนชั้น หรือเรื่องเพศ
  • การโจมตีผู้เขียนหรือผู้ใดเป็นการส่วนตัว การกล่าวถึงบุคคลหรือองค์กรใดในแง่ลบ
  • เรื่องการเมือง
  • โฆษณา
  • ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือผู้อื่น เช่น อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
กรุณาสื่อสารอย่างกระชับและตรงประเด็น
กรุณาอย่าโพสท์ข้อคิดเห็นเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง
Our Daily Bread Ministries มีสิทธิ์เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ได้เมื่อเห็นสมควร