การถวาย

สำหรับท่านที่มีภาระใจในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมานาประจำวัน

ท่านสามารถถวายทรัพย์ได้โดย

  • ส่งธนาณัติ ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”

สั่งจ่าย ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243

  • สั่งจ่ายเช็ค ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”
  • โอนเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ หรือผ่านทาง ATM

ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”

Ø ธนาคารกสิกรไทย สาขาอโศกดินแดง เลขที่บัญชี 049-2-91707-9

Ø ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-34926-8

Ø ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยบิ๊กซี หัวหมาก เลขที่บัญชี 169-2-28283-6

Ø ธนาคารทหารไทย สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง เลขที่บัญชี 128-2-09993-4

 

(กรุณาส่ง “สำเนาใบนำฝากธนาคาร” มาที่พันธกิจมานาประจำวัน แฟกซ์ 02-718-6016 หรือ thailand@rbc.org เพื่อเราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน)

มานาประจำวัน ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินใดๆ จากต่างประเทศ

แต่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกมานาฯ ผู้มีภาระใจ