สำหรับท่านที่มีภาระใจในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมานาประจำวัน
ท่านสามารถถวายทรัพย์ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ส่งธนาณัติ
ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”
สั่งจ่าย ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243
สั่งจ่ายเช็ค
ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”
ส่งมาที่ ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”
ดูเลขที่บัญชีด้านล่าง

หลังจากโอนเงินแล้วขอท่านส่งหลักฐานการโอนเงินโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง
หรือส่งมาที่อีเมล์ thailand@odb.org

ถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมานาประจำวัน เป็นจำนวนเงิน: (โปรดระบุ)
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนาม
“พันธกิจมานาประจำวัน” (Our Daily Bread Ministries Thailand)
ส่งภาพหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ: (โปรดระบุ)
นามสกุล: (โปรดระบุ)
เลขที่สมาชิก:
เบอร์มือถือ:
อีเมล์: (โปรดระบุ)
ที่อยู่: (หากท่านเปลี่ยนที่อยู่ โปรดระบุ)

“มานาประจำวัน ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินใดๆ จากต่างประเทศ
แต่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกมานาฯ ผู้มีภาระใจ”

การถวายของท่านเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากได้รับพร