ถวายเพื่อพันธกิจ

สำหรับท่านที่มีภาระใจในการถวายทรัพย์เพื่อพันธกิจมานาประจำวัน

ท่านสามารถถวายทรัพย์ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ส่งธนาณัติ ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”
สั่งจ่าย ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243

สั่งจ่ายเช็ค ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน

โอนเงิน ผ่านบัญชีออมทรัพย์ หรือผ่านทาง ATM ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”

  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาอโศกดินแดง เลขที่บัญชี 049-2-91707-9
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหมาก เลขที่บัญชี 180-8-34926-8
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยบิ๊กซี หัวหมาก เลขที่บัญชี 169-2-28283-6
  • ธนาคารทหารไทย สาขาเดอะมอลล์ 3 รามคำแหง เลขที่บัญชี 128-2-09993-4

(กรุณาส่ง “สำเนาใบนำฝากธนาคาร” มาที่พันธกิจมานาประจำวัน แฟกซ์ 02-718-6016 หรือ thailand@odb.org เพื่อเราจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน)

 

“มานาประจำวัน ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินใดๆ จากต่างประเทศ แต่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกมานาฯ ผู้มีภาระใจ”

การถวายของท่านเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากได้รับพร