ผู้เขียน

ดูทั้งหมด

บทความ โดย Remi Oyedele

ภาพลวงของการควบคุม

ผลงานการศึกษาของเอลเลน แลงเงอร์ ที่ชื่อว่าภาพลวงของการควบคุม ได้กล่าวถึงระดับความพยายามของเราในการควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต เธอพบว่าส่วนใหญ่เราประเมินความสามารถในการควบคุมของตัวเราเองสูงเกินไป และความเป็นจริงมักทำให้ภาพที่ลวงตาเราพังทลาย