ติดต่อเรา

พันธกิจมานาประจำวัน

สำนักงานกรุงเทพฯ

ตู้ ปณ.35  
ปณฝ.หัวหมาก
กรุงเทพฯ 10243
โทร: 0-2718-5166
โทร: 0-2718-5167
Fax: 0-2718-6016

สำนักงานเชียงใหม่

237/1 อาคารคอร์เนอร์สโตน ห้อง 2C
ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200
โทร&Fax: 0-5321-0410

สำนักงานเชียงราย

ตู้ ปณ.253  
ปณ.เชียงราย
อ.เมือง เชียงราย 57000
โทร: 0-5374-6054

อีเมล์ ติดต่อเรา

Email  :  thailand@odb.org