มานาฯ เพื่อการประกาศ

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกมานาฯ ได้ร่วมรับใช้ในการประกาศเป็นพยานกับญาติมิตร หรือผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า ตลอดจนแจกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์มานาฯ ให้กับผู้สนใจผ่านอาชีพของตน

การเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการประกาศ

  1. สมาชิกที่เข้าร่วมต้องมีภาระใจ และมุ่งมั่นในการประกาศเป็นพยาน และเป็น “หุ้นส่วนพันธกิจ” ในการประกาศข่าวประเสริฐร่วมกับมานาประจำวัน
  2. ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มานาฯ มอบให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเป็นพยานส่วนตัว หรือแจกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจเท่านั้น

วิธีการ

  1. อธิษฐานเผื่อผู้ในใจ และหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์ในการเป็นพยาน
  2. มอบสื่อสิ่งพิมพ์หรือแนะนำหนังสือมานาฯ ให้กับผู้สนใจ
  3. ชวนมาร่วมนมัสการในกลุ่มเซล หรือในคริสตจักรของท่าน
  4. หมั่นติดตามผลและแบ่งปันคำพยาน

คุณเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้

การถวายของคุณเป็นเหตุให้คนเป็นจำนวนมากได้รับพระพร