เพื่อให้พี่น้องสมาชิกมานาประจำวัน ได้ร่วมรับใช้ในการประกาศเป็นพยานกับญาติมิตร หรือผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้า ตลอดจนแจกจ่ายสื่อสิ่งพิมพ์มานาฯ ให้กับผู้สนใจผ่านอาชีพของตน

วิธีการประกาศ

อธิษฐานเผื่อผู้ในใจ และหาโอกาส
สร้างความสัมพันธ์ในการเป็นพยาน

ชวนมาร่วมนมัสการในกลุ่มเซล
หรือในคริสตจักรของท่าน

มอบสื่อสิ่งพิมพ์หรือแนะนำหนังสือ
มานาฯให้กับผู้สนใจ

หมั่นติดตามผล
และแบ่งปันคำพยาน

ประกาศพระกิตติคุณไปพร้อมกับเรา

สอบถามเพิ่มเติม หรือสนใจเข้าร่วมโครงการ

ติดต่อมานาประจำวัน