ผู้เขียน

ดูทั้งหมด

บทความ โดย Mart DeHaan

ช้าอย่างมีเหตุผล

ในสารคดี ชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ของสถานีโทรทัศน์บีบีซี เดวิด แอตเทนเบอราผู้ดำเนินรายการปีนขึ้นต้นไม้ไปดูตัวสล็อธสามนิ้วที่น่าขัน เมื่อเจอหน้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งเคลื่อนไหวช้าที่สุดในโลก เขาทักทายว่า “จ๊ะเอ๋” เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองใดๆ เขาจึงอธิบายว่าสล็อธสามนิ้วย่อมเคลื่อนไหวช้า เพราะมันกินใบไม้เป็นอาหารหลักซึ่งย่อยยากและมีสารอาหารน้อย

ในประวัติศาสตร์อิสราเอล เนหะมีย์กล่าวถึงตัวอย่างและอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นช้าๆ (9:9-21) ท่านบันทึกว่า พระเจ้าของเราเป็นตัวอย่างสูงสุดของการโกรธช้า ท่านเล่าว่าพระเจ้าดูแลชนชาติของพระองค์ ทรงสอนพระบัญญัติที่ให้ชีวิต ค้ำจุนพวกเขาเมื่อเดินทางออกจากอียิปต์ และจัดเตรียมแผ่นดินแห่งพระสัญญาให้ (ข้อ 9-15) ถึงแม้ชนชาติอิสราเอลจะดื้อรั้นอยู่บ่อยๆ (ข้อ 16) พระเจ้าไม่เคยเลิกรักพวกเขา องค์พระผู้สร้างทรง “มีพระทัยเมตตาและกรุณา ทรงพระพิโรธช้า และทรงอุดมด้วยความรักมั่นคง” (ข้อ 17) เพราะเหตุใดพระองค์จึงทรงยอมอดทนอดกลั้นต่อการบ่นต่อว่า ดื้อรั้น และการไม่ไว้วางใจของพวกเขาถึงสี่สิบปี (ข้อ 21) เป็นเพราะ “พระกรุณาอันอุดม” ของพระองค์ (ข้อ 19)

แล้วเราเป็นอย่างไร อารมณ์ร้อนเป็นสัญญาณของจิตใจที่เย็นชา แต่พระทัยอันประเสริฐของพระเจ้าทำให้เราอดทนในการดำเนินชีวิตอยู่และรักไปด้วยกันกับพระองค์

ไฟศักดิ์สิทธิ์

หลังจากฝนแล้งมาหลายปี ชาวบ้านบางคนคิดว่าไฟป่าในแคลิฟอร์เนียตอนใต้เป็นการกระทำของพระเจ้า ความคิดที่น่าสับสนนี้ยิ่งฟังดูหนักแน่นเมื่อแหล่งข่าวเรียกเหตุการณ์นี้ว่า ไฟศักดิ์สิทธิ์ คนมากมายที่ไม่คุ้นเคยกับพื้นที่นี้ ไม่ทราบว่าหมายถึงหุบเขาจิมผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตามประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จิมเป็นคนเลี้ยงผึ้งในศตวรรษที่ 19 ไร้ศาสนาและเป็นคนพาล เพื่อนบ้านจึงตั้งชื่อนี้ให้เป็นการประชดประชัน

ยอห์นผู้ให้บัพติศมา กล่าวถึงการบัพติศมาด้วย “พระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ” ซึ่งมีที่มาและคำอธิบายในตัวเอง (ลก.3:16) เมื่อมองย้อนไป ยอห์นคงจะนึกถึงพระเมสสิยาห์และไฟถลุงแร่ที่ผู้เผยพระวจนะมาลาคีได้พยากรณ์ไว้ (3:1-3; 4:1) แต่หลังจากที่พระวิญญาณของพระเจ้าเสด็จมาเหมือนลมและเปลวไฟเหนือเหล่าสาวก ผู้คนจึงหันมาสนใจถ้อยคำของมาลาคีและยอห์น (กจ.2:1-4)

ไฟที่ยอห์นทำนายไม่ได้เป็นไปตามที่ผู้คนคาดคิด ไฟนั้นมาจากพระเจ้าพร้อมกับความกล้าหาญในการประกาศพระเมสสิยาห์และไฟศักดิ์สิทธิ์อีกแบบหนึ่ง ไฟนั้นจะเปิดเผยและทำลายล้างความพยายามที่ไร้ผลของมนุษย์เรา และทำให้เกิดความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลั้นใจ ความดี ความปรานี ความสัตย์ซื่อ ความสุภาพอ่อนน้อม การรู้จักบังคับตน ซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กท.5:22-23) พระเจ้าปรารถนาให้การงานนี้เกิดขึ้นภายในเรา - MRD II

มดหาบ้าน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบริสตอล ระบุว่า มดภูเขาในยุโรปอาจเก่งกว่าเราในการเป็นเจ้าตลาดที่อยู่อาศัย นักวิจัยพบว่า มดหนึ่งรังมีมดงานคอยสำรวจสภาพความเป็นอยู่ในรังเป็นประจำ ทักษะทางสังคมที่ซับซ้อนนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์ประหลาดใจ มดภูเขาช่วยกันหาที่อยู่ที่เหมาะสมทั้งพื้นที่ แสงสว่างและความปลอดภัย เพื่อให้มดราชินีและตัวอ่อน มีที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไป นั่นเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา