Image
ฝากไว้ในคำอธิษฐาน

ปีที่แล้วฉันตั้งเป้าหมายว่าจะลดน้ำหนักให้ได้ 5 กิโล ฉันพยายามหาวิธีออกกำลังกายและควบคุมอาหารหลายอย่าง แต่ก็ไม่สำเร็จ ฉันเพิ่มคำอธิษฐานเข้าไป ผ่านไปครึ่งปีก็ไม่มีวี่แววว่าจะไปถึงเป้าที่ตั้งไว้ จนฉันเริ่มถอดใจ แต่ฉันยังคงอธิษฐานต่อไปแล้วอยู่ๆ ในเดือนสุดท้าย ของปี น้ำหนักฉันก็ลดลง 5 กิโลไม่ขาดไม่เกิน นั่นทำให้ฉันรู้ทันทีว่า“พระเจ้าตอบฉัน” เรื่องนี้อาจธรรมดา สำหรับคุณ แต่สำหรับฉันมันคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าฉันพยายามทำหลายอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าตามที่ตั้งใจแต่ก็ไม่เคยสำเร็จ จนเมื่อคิดว่าฉันคงทำอะไรไม่ได้อีกแล้ว ฉันกลับได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่พระองค์ก็ยังทรงตอบเรื่องนี้ยิ่งทำให้ฉันเชื่อแน่ว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อ และรักษาสัญญาเสมอ เราเพียงแต่ต้องอธิษฐาน วางใจ อดทน และรอคอยในเวลาของพระองค์

“ส่วนมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้แต่ไม่เหลือกำลังของพระเจ้าเพราะว่า

พระเจ้าทรงทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง”


– มาระโก 10:27 –

Image

โครงการ “เปลี่ยนคุกให้เป็นสวรรค์”

ขอบคุณพระเจ้าที่เปิดประตูนี้ให้กับมานาฯ ได้มีส่วนหนุนใจและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังในเรือนจำหลายพันคนด้วยพระคำพระเจ้าผ่านหนังสือมานาฯ และในปีนี้เรามีโครงการพิเศษที่จะผลิตมานาฯฉบับพิเศษ ที่มีข้อพระคัมภีร์กับเนื้อหามานาฯ คู่กันให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ

อธิษฐานเผื่อ...

1. สติปัญญาในการจัดทำและผลิตหนังสือมานาฯ ฉบับพิเศษ 10,000 เล่ม
2. งบประมาณในการจัดพิมพ์และจัดส่งมานาฯ ฉบับพิเศษประมาณ 600,000 บาท
3. หนังสือมานาฯ ฉบับพิเศษ ที่จะเป็นพระพรกับผู้ต้องขังทุกคนที่ได้รับและอ่าน

Image

โครงการ “มานาเพื่อการประกาศ”

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ผ่านมา มีหุ้นส่วนเพื่อการประกาศกว่า 1,700 คน ที่มีภาระใจในการประกาศผ่านอาชีพต่างๆ อย่างสัตย์ซื่อ

อธิษฐานเผื่อ...

1. งานนัดพบสมาชิกมานาฯเพื่อการประกาศ ที่จังหวัดอุบลฯ และโคราช ปี 2019
2. การพัฒนาสื่อและเครื่องมือในการประกาศที่เข้ากับโลกปัจจุบัน
3. เป้าหมายปี 2019 ที่จะมีสมาชิกหุ้นส่วนเพื่อการประกาศเพิ่มอีก 200 คน

Image

ฝ่ายสมาชิกและการจัดการ

ปัจจุบันมานาฯ มีสมาชิกกว่า 40,000 คนที่รับหนังสือมานาฯ และยังมีผู้ติดตามทาง Facebook, Line, สถานีวิทยุ ฯลฯ อีกมากมาย

อธิษฐานเผื่อ...

1. ระบบการจัดส่งของไปรษณีย์ไทยที่จะมีความรับผิดชอบมากขึ้น สมาชิกทุกคนจะได้รับหนังสือมานาฯ ได้ทันเวลาและไม่สูญหาย
2. การต่ออายุของสมาชิกที่ผ่านมากว่า 15,000 คน ที่ยังไม่มีการติดต่อกลับมา
3. ให้พระวจนะของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตของสมาชิกผ่านหนังสือมานาฯ

Image

มานาฯ โซไซตี้ (manasociety)

เว็บไซต์สำหรับวัยรุ่น โดยผลิตสื่อที่มีเนื้อหาหนุนใจ และส่งต่อพระคำพระเจ้าผ่านบทความ รูปภาพ อนิเมชั่น ฯลฯ ในรูปแบบดีไซน์ที่โดนใจวัยรุ่น เพื่อส่งเสริมเยาวชนคริสเตียนให้เติบโตในความเชื่อผ่านออนไลน์

อธิษฐานเผื่อ...

1. สติปัญญาของทีมงานในการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนไทยได้มากยิ่งขึ้น
2. การหาทีมอาสาสมัครที่มีใจ มีพลัง ร่วมรับใช้ในด้านการแปล เขียนการ์ตูน เนื้อหา กราฟฟิคดีไซน์
3. การส่งต่อพระคำพระเจ้าผ่านเว็ปไซต์ที่จะเป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่นไทยและวัยรุ่นทั่วโลก