ผู้เขียน

ดูทั้งหมด

บทความ โดย Elisa Morgan

พระเยซูผู้ยิ้มแย้ม

ถ้าคุณได้รับบทพระเยซูในภาพยนตร์ คุณจะเข้าถึงบทบาทได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่ท้าทายบรูซ มาร์เชียโน ผู้รับบทพระเยซูในภาพยนตร์จากพระคัมภีร์เรื่องมัทธิวในปี 1993 เขาตระหนักว่าผู้ชมหลายพันคนจะนึกถึงภาพพระเยซูจากผลงานของเขา ความกดดันที่จะทำให้คนเข้าใจพระคริสต์อย่าง “ถูกต้อง” ท่วมท้น เขาจึงคุกเข่าอธิษฐานทูลขอพระเยซูเพื่อจะเป็นพระเยซู

ฮีบรูบทแรกให้ความกระจ่างแก่บรูซ ผู้เขียนบอกเราถึงวิธีที่พระเจ้าพระบิดาทรงแต่งตั้งพระบุตรโดยการเจิมพระองค์ “ด้วยน้ำมันแห่งความยินดี” (1:9) ความยินดีนี้คือหนึ่งในการเฉลิมฉลอง เป็นความยินดีในความสัมพันธ์กับพระบิดา ซึ่งสำแดงออกอย่างเต็มพระทัย ความยินดีนี้เปี่ยมล้นในพระทัยพระเยซูตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ เช่นที่ฮีบรู 12:2 บรรยายว่า “พระองค์ได้ทรงอดทนต่อกางเขน เพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญ และพระองค์ได้ประทับ ณ เบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้า”

เมื่อใช้แนวทางจากพระธรรมตอนนี้ บรูซจึงนำเสนอองค์พระผู้ช่วยให้รอดในภาพที่เปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่เหมือนใคร ผลคือเขาเป็นที่รู้จักในบท “พระเยซูผู้ยิ้มแย้ม” เราเองก็ควรกล้าที่จะคุกเข่าและ “ทูลขอพระเยซูเพื่อเป็นพระเยซู” ขอพระองค์เติมเราให้มีพระลักษณะของพระองค์ เพื่อผู้คนรอบตัวเราจะได้เห็นการแสดงออกถึงความรักของพระองค์ในเรา

อธิษฐานอย่างพระเยซู

ทุกเหรียญมี 2 ด้าน ด้านหน้าเรียกว่า “หัว” ซึ่งมักเป็นรูปศีรษะผู้นำรัฐ มาตั้งแต่ยุคโรมัน ด้านหลังเรียกว่า “หาง” (ก้อย) ซึ่งอาจมาจากเหรียญสิบเพนนีของอังกฤษที่มีรูปสิงโตยกหาง

คำอธิษฐานของพระคริสต์ในสวนเกทเสมนีก็มีสองด้านเหมือนกับเหรียญ ในคืนก่อนจะสิ้นพระชนม์คือช่วงเวลามืดมิดที่สุดในชีวิตของพระองค์ พระเยซูอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เถิด” (ลก.22:42) เมื่อพระคริสต์ตรัสว่า “ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไป” นั่นเป็นคำอธิษฐานที่ตรงไปตรงมาจริงๆ พระองค์เปิดเผยความปรารถนาส่วนตัว “นี่คือสิ่งที่ตัวเองต้องการ”

แล้วพระเยซูทรงพลิกเหรียญ อธิษฐานว่า “อย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์” นั่นคือด้านของการละทิ้ง การละทิ้งตัวเองเริ่มได้ง่ายๆโดยพูดว่า “แล้วพระองค์ประสงค์สิ่งใด พระเจ้าข้า”

คำอธิษฐานสองด้านถูกกล่าวถึงในมัทธิว 26, มาระโก 14 และยอห์น 18 พระเยซูอธิษฐานทั้งสองด้าน ระหว่างขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไป (เราต้องการ) และอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์ (พระเจ้าต้องการ)

สองด้านของพระเยซู สองด้านของคำอธิษฐาน

ทรงเรียกให้ทิ้ง

เมื่อตอนเป็นสาว ฉันวาดฝันว่าจะได้แต่งงานกับคนที่คบกันสมัยเรียนมัธยม จนเมื่อเราเลิกกัน อนาคตของฉันพังทลายไปต่อหน้าและฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับชีวิต ในที่สุดฉันสัมผัสได้ว่าพระเจ้าทรงนำให้ฉันรับใช้พระองค์โดยการรับใช้ผู้อื่นและได้สมัครเข้าเรียนพระคริสตธรรม และความจริงก็ประดังเข้ามาว่า ฉันจะต้องละจากถิ่นฐาน เพื่อนและครอบครัว ฉันจำเป็นต้องย้ายที่อยู่เพื่อตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า

พระเยซูทรงดำเนินอยู่ที่ชายทะเลกาลิลีเมื่อทรงเห็นเปโตรและอันดรูว์น้องชายกำลังทอดแหในทะเลเพื่อจับปลาเลี้ยงชีพ พระองค์ทรงเรียกเขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา” (มธ.4:19) และพระเยซูทรงเห็นชาวประมงอีกสองคนคือยากอบและยอห์นผู้เป็นน้องชาย และพระองค์ทรงเรียกเขาเช่นกัน (ข้อ 21)

เมื่อเหล่าสาวกมาหาพระเยซู พวกเขาก็ละทิ้งบางอย่างเช่นกัน เปโตรและอันดรูว์ “ละแหของเขา” (ข้อ 20) ยากอบและยอห์น “ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไป” (ข้อ 22) ลูกาบันทึกไว้ว่า เมื่อ “เขานำเรือมาถึงฝั่งแล้ว เขาก็สละสิ่งสารพัดทิ้ง ตามพระองค์ไป” (ลก.5:11)

ทุกครั้งที่พระเยซูทรงเรียกเรามาย่อมหมายถึงการทรงเรียกให้ละจาก บางอย่างด้วย ไม่ว่าจะเป็นแห เรือ บิดา เพื่อน หรือบ้าน พระเจ้าทรงเรียกให้เราเข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระองค์ จากนั้นทรงเรียกให้เรารับใช้

ความรักที่เสียดแทง

คาร์ลาโทรหา ส่งข้อความถึงพี่ชาย และตอนนี้เธอยืนอยู่หน้าประตูรั้วบ้านของเขา แต่ไม่อาจทำให้เขาเปิดประตูรับได้ เขาทนทุกข์กับภาวะซึมเศร้าและต่อสู้กับสิ่งเสพติด จึงหลบอยู่แต่ในบ้าน คาร์ลาพยายามแทรกเข้าไปในความโดดเดี่ยวของเขาแต่ก็ไม่เป็นผล เธอนำอาหารหลายอย่างที่เขาชอบมาพร้อมกับข้อพระคัมภีร์หนุนใจและหย่อนข้ามรั้วเข้าไปให้

แต่ขณะที่ห่อของพ้นมือเธอ มันกลับติดอยู่กับเหล็กแหลมที่ประตูรั้ว ห่อของฉีกขาด ของข้างในหล่นลงบนพื้นกรวด ของฝากจากความรักและเจตนาดีของเธอดูเหมือนเสียเปล่า พี่ชายจะสังเกตเห็นของขวัญหรือไม่ ภารกิจนำความหวังที่เธอตั้งใจจะสำเร็จหรือไม่ เธอทำได้เพียงแค่หวังและอธิษฐานขณะรอให้เขาหายดี

สาระสำคัญคือพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงหย่อนพระบุตรองค์เดียวข้ามกำแพงบาปของเราเพื่อนำของขวัญความรักและการเยียวยาเข้ามายังโลกที่เหนื่อยล้าและโดดเดี่ยว (ยน.3:16) ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ทำนายมูลค่าของความรักนี้ไว้ในอิสยาห์ 53:5 พระบุตรผู้นี้จะถูก “บาดเจ็บเพราะความทรยศของเราทั้งหลาย...ฟกช้ำเพราะความบาปผิดของเรา” บาดแผลของพระองค์จะนำความหวังในการเยียวยาในท้ายที่สุดมาให้ พระองค์ทรงรับ “บาปผิดของเราทุกคน” ลงบนท่าน (ข้อ 6)

บาปและความบกพร่องของเราทิ่มแทงพระเยซู ผู้ทรงเป็นของขวัญจากพระเจ้า ได้เสด็จมาหาเราวันนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจและมุมมองที่สดใหม่ ของขวัญของพระองค์มีความหมายอย่างไรต่อคุณ - ELM

ภาชนะสะอาด

"ความเกลียดชังกัดกร่อนภาชนะที่บรรจุ” เป็นคำพูดของอดีตวุฒิสมาชิก อลัน ซิมสัน ในงานศพของ จอร์ช เอช.ดับบลิว.บุช เขาเล่าว่าประธานาธิบดีคนที่ 41 ของสหรัฐซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขาเป็นคนมีเมตตา และมีอารมณ์ขันและความรักมากกว่าความเกลียดชังทั้งในการเป็นผู้นำและในความสัมพันธ์ส่วนตัว

ฉันรู้ซึ้งในคำกล่าวนี้ ความเกลียดชังส่งผลร้ายกับ ฉัน เมื่อฉันเก็บงำมันเอาไว้งานวิจัยทางการแพทย์เปิดเผยว่า เมื่อเราจมอยู่กับความคิดแง่ลบหรือระเบิดอารมณ์โกรธ ผลเสียต่อร่างกายคือความดันโลหิตสูงขึ้น หัวใจเต้นแรง จิตวิญญาณห่อเหี่ยว ร่างกายถูกบั่นทอน

ในสุภาษิต 10:12 กษัตริย์ซาโลมอนบอกว่า “ความเกลียดชังเร้าให้เกิดความวิวาท แต่ความรักครอบงำบรรดาการทรยศเสีย” การวิวาทที่เกิดจากความเกลียดชังในที่นี้คือ ความพยาบาทถึงขั้นต้องการเอาชีวิตของคนต่างเผ่าพันธุ์ นำไปสู่ความอยากให้แก้แค้นจนคนที่ดูหมิ่นกันต่างก็ตัดขาดจากกันและกัน

แต่วิถีของพระเจ้านั้นตรงข้ามคือปกคลุมด้วยความรัก หรือยกโทษความผิดทุกอย่าง ไม่ได้หมายถึงการมองข้ามความผิดหรือให้มีสิทธิ์ทำผิด แต่เราจะไม่ตอกย้ำความผิดเมื่อคนนั้นสำนึกอย่างแท้จริง และถ้าเขาไม่เคยขอโทษ เราจะระบายความรู้สึกของเราต่อพระเจ้า พวกเราที่รู้จักพระเจ้าผู้ทรงเป็นความรักจะต้อง “รักซึ่งกันและกันให้มาก เพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้” (1 ปต.4:8)

สิ่งที่พระเจ้าเห็น

เช้าตรู่ ฉันย่องอย่างเงียบเชียบ ผ่านหน้าต่างห้องนั่งเล่นที่มองออกไปเห็นป่าหลังบ้าน ฉันมักเห็นนกเหยี่ยวหรือนกฮูกเกาะกิ่งไม้เฝ้าสอดส่องไปทั่ว เช้าวันหนึ่งฉันตกใจที่เห็นนกอินทรีหัวขาวเกาะบนกิ่งสูง สำรวจบริเวณโดยรอบราวกับเป็นเจ้าของดินแดนทั้งหมด มันคงจะกำลังมองหา “อาหารเช้า” สายตาที่เห็นทุกสิ่งของมันดูน่าเกรงขาม

ใน 2 พงศาวดาร 16 ฮานานีผู้ทำนาย (ผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า) ทูลกษัตริย์ว่าการกระทำของพระองค์ถูกจับตาดูอยู่ ท่านทูลกษัตริย์อาสาของยูดาห์ว่า “ท่านพึ่งพระราชาของซีเรีย และมิได้พึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน” (ข้อ 7) จากนั้นฮานานีอธิบายว่า “พระเนตรของพระเจ้าไปมาอยู่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น เพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่มีใจจริงต่อพระองค์” (ข้อ 9) เพราะอาสาวางใจผิดที่ การสงครามจึงดำเนินอย่างต่อเนื่อง

เมื่ออ่านพระธรรมตอนนี้ เราอาจเข้าใจผิดว่าพระเจ้าเฝ้าดูเราทุกย่างก้าวเพื่อคอยจู่โจมเราเหมือนนกล่าเหยื่อ แต่ถ้อยคำของฮานานีเน้นที่ด้านบวก ท่านบอกว่าพระเจ้าเฝ้ามองและเฝ้าคอยอยู่เสมอให้เราร้องหาพระองค์เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ

เช่นเดียวกับนกอินทรีหัวขาวตัวนั้น พระเนตรของพระเจ้าสอดส่องดูโลก ทรงพบความสัตย์ซื่ออะไรบ้างในคุณและฉันในเวลานี้ พระองค์จะประทานความหวังและความช่วยเหลือที่เราต้องการได้อย่างไร

ขึ้นต้นไม้

แม่เห็นเวลเว็ต ลูกแมวของฉันกำลังกินขนมปังที่แม่ทำไว้บนเคาน์เตอร์ในครัว ท่านไล่มันออกไปนอกบ้านอย่างหัวเสีย หลายชั่วโมงต่อมา เราหามันทั่วสนามแต่ก็ไม่พบ มีเสียงแมวร้องลอยมาแผ่วๆ ฉันเงยหน้าขึ้นมองบนยอดไม้ที่มีก้อนดำๆ อยู่บนนั้น

ทุกที่

ขณะพลิกดูรูปถ่ายงานแต่งงานที่เก่าเก็บในกล่อง นิ้วของฉันหยุดที่รูปที่ฉันและสามีกำลังได้รับนามใหม่ว่า “นายและนาง” สีหน้าของฉันบอกชัดเจนว่าจะทุ่มเทชีวิตให้เขา ฉันพร้อมจะไปกับเขาทุกที่

มรดกตกทอด

เสียงโทรศัพท์เตือนว่ามีข้อความเข้ามา ลูกสาวฉันต้องการสูตรทำพายไอศกรีมรสเปปเปอร์มิ้นท์ของยายฉัน ขณะพลิกผ่านแผ่นกระดาษสีเหลืองในกล่องเก่าๆ ที่ใส่สูตรอาหาร ฉันก็เห็นลายมือที่เป็นเอกลักษณ์ของยายและข้อความสั้นๆ ตัวเล็กๆ ที่แม่จดไว้ด้วย ฉันรู้สึกว่าคำขอของลูกสาวทำให้พายไอศกรีมตกทอดถึงรุ่นที่ 4 ในครอบครัวของเรา