ผู้เขียน

ดูทั้งหมด

บทความ โดย Amy Boucher Pye

เรียกชื่อ

นักโฆษณาลงความเห็นว่าคำที่เรียกความสนใจของผู้ชมได้มากที่สุดคือชื่อของตัวเอง ดังนั้น สถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในอังกฤษจึงได้ทำโฆษณาเฉพาะบุคคลด้วยบริการออนไลน์สด

พระเจ้าทำงาน

ฉันถามเพื่อนว่า “คุณเห็นพระเจ้าทรงทำงานเมื่อเร็วๆ นี้บ้างไหม” คนหนึ่งตอบว่า “ผมเห็นพระองค์ทำงานเมื่อผมอ่านพระคัมภีร์ทุกเช้า ผมเห็นพระองค์ทำงานเมื่อพระองค์ช่วยผมเผชิญวันใหม่ ผมเห็นพระองค์ทำงานเมื่อรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับผมในทุกย่างก้าว ผมเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงช่วยผมเผชิญสิ่งท้าทายและทำให้ผมชื่นชมยินดี” ฉันชอบคำตอบของเขาเพราะสะท้อนให้เห็นว่า พระเจ้าทรงอยู่ใกล้และทำงานในผู้ที่รักพระองค์ผ่านพระวจนะและพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ด้วย

อยู่ใกล้

ระยะทางเดินกลับบ้าน 1.6 กิโลเมตร ขากลับจากส่งลูกสาวไปโรงเรียนเป็นโอกาสดีให้ฉันท่องจำข้อพระคัมภีร์ ถ้าฉันตั้งใจจะทำ เมื่อใดที่ฉันใช้เวลาช่วงนั้นทบทวนพระวจนะพระเจ้าในใจ ข้อพระคำเหล่านั้นมักจะย้อนกลับมาระหว่างวัน ทำให้ฉันได้รับกำลังใจและสติปัญญา

หักโซ่ตรวน

การไปเยี่ยมชมวิหารไคร้สท์เชิร์ชในเมืองสโตนทาวน์ แซนซิบาร์ สร้างความประทับใจแก่เราอย่างยิ่ง เพราะวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนสถานที่ที่เคยเป็นตลาดค้าทาสที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันออก ผู้ออกแบบวิหารนี้ใช้สัญลักษณ์ทางกายภาพเพื่อสื่อถึงว่าพระกิตติคุณหักโซ่ตรวนของการเป็นทาส ที่แห่งนี้ไม่ได้เป็นสถานที่แห่งความชั่วและทารุณอีกต่อไป แต่เป็นที่สำแดงพระคุณของพระเจ้า

อย่ารีบร้อน

"จงกำจัดความรีบร้อนให้สิ้นซาก” เมื่อเพื่อนสองคนทวนคำคมของดัลลัส วิลลาร์ด ให้ฉันฟัง ฉันจึงรู้ว่าต้องลองพิจารณาดูว่า ฉันกำลังเสียเวลาและพลังงานทำสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์บ้าง ที่สำคัญกว่าคือ ฉันกำลังรีบร้อนทำสิ่งใดโดยไม่ได้พึ่งพาการทรงนำและความช่วยเหลือจากพระเจ้าบ้าง ในสัปดาห์และเดือนถัดมา ฉันยังจดจำถ้อยคำเหล่านั้นได้และหันความสนใจไปหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระปัญญาของพระองค์ ฉันเตือนตัวเองให้วางใจในพระองค์แทนที่จะพึ่งพาตนเอง

มงกุฎของกษัตริย์

เรานั่งล้อมรอบโต๊ะ แต่ละคนปักไม้จิ้มฟันลงบนแผ่นโฟมวงกลมระหว่างอาหารมื้อเย็นในสัปดาห์ก่อนที่จะถึงวันอีสเตอร์ เราประดิษฐ์มงกุฎหนาม โดยไม้จิ้มฟันแทนสิ่งที่เราเสียใจที่ได้ทำในวันนั้น ซึ่งพระคริสต์ต้องมาชำระค่าไถ่บาปแทนเรา กิจกรรมนี้ที่เราทำในทุกคืนทำให้เราสำนึกบาปและตระหนักว่าเราต้องการพระผู้ช่วยให้รอดมากพียงใด และพระเยซูทรงทำให้เราเป็นไทโดยการสิ้นพระชนม์บนกางเขน

อ่างแห่งความรัก

วันหนึ่งในชั้นเรียนวิชาฟิสิกส์เมื่อหลายปีก่อน ครูถามนักเรียนว่ากำแพงหลังห้องสีอะไร โดยห้ามนักเรียนหันไปดู ไม่มีใครตอบได้เพราะพวกเราไม่เคยสังเกต

ปลดปล่อยความกลัว

ร่างกายของเราตอบสนองต่อความรู้สึกกลัว การรู้สึกมวนท้องหรือใจเต้นแรง หายใจไม่ออกล้วนบ่งบอกว่าเรากำลังกังวล ธรรมชาติร่างกายของเราถูกสร้างมา ให้เราไม่ละเลยความรู้สึกไม่สบายใจนี้

โต้เถียงเพื่อเอาชนะ

วันหนึ่งในชั้นเรียนปรัชญาที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาคนหนึ่งกล่าววิจารณ์มุมมองของอาจารย์ผู้สอนอย่างรุนแรง นักศึกษาคนอื่นพากันแปลกใจ เมื่ออาจารย์ขอบคุณเขาและพูดถึงประเด็นอื่นต่อไป หลังจากนั้นมีคนถามอาจารย์ท่านนี้ว่าเหตุใดจึงไม่โต้ตอบนักศึกษาคนนั้น เขาบอกว่า “ผมกำลังฝึกวินัยเรื่องการไม่โต้แย้งเพื่อเอาชนะ”