full-bg-image-1
full-bg-image-2
full-bg-image-3

เราต้องการสร้างความแตกต่าง

สำหรับบางคน การใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันที่จะใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น ทำให้เขาได้รับความหวังและความเข้มแข็งจากพระคำของพระเจ้าที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ วันนี้ เชิญมาร่วมกับเราในการแบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเยซูกับพี่น้องคนไทยด้วยการอธิษฐานและถวาย

ชีวิตเปลี่ยนด้วยพระวจนะของพระเจ้า

ชีวิตเปลี่ยนแปลงเมื่อเรารับ ใคร่ครวญ และตอบสนองต่อพระวจนะของพระเจ้าอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์ เชิญเข้าร่วมกับเราเพื่อสร้างความแตกต่างนี้

หว่านเมล็ดพันธุ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

ตั้งแต่ปี 1997 พันธกิจมานาประจำวันได้ส่งมอบสื่อเฝ้าเดี่ยว ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของสมาชิกจำนวนมาก และเรายังมีช่องทางดิจิทัลในการอ่านและฟังสื่อต่างๆ ของเราอีกด้วย

โครงการต่างๆ

คนรักพระคำ

วิธีง่ายๆ ในการสร้าง “คริสเตียน” บน “รากฐานของพระคำ”

ผ่านการใช้หนังสือมานาประจำวัน

 

 • เริ่มจากอ่านมานาประจำวัน (เฝ้าเดี่ยว)
 • แบ่งปันข้อคิดที่ได้ในกลุ่มเซลล์
 • ผลลัพธ์คือการเติบโต

 

รู้จักโครงการ “คนรักพระคำ” ใน 3 นาที

 

 

สนับสนุนโครงการได้โดยการอธิษฐานเผื่อและถวายผ่านเลขที่บัญชี

ธนาคารไทยกรุงเทพ [ BBL Bank ] : 180-834-9268

ธนาคารไทยพาณิชย์ [ SCB ] : 169-228-2836

—————-

 

หลังจากฝากเงินแล้ว ขอรบกวนส่งหลักฐานการฝากเงิน
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ มาที่
thailand@odb.org หรือ Line ID: @thaiodb
เพื่อเราจะจัดส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไปค่ะ

**ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งใบเสร็จเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการฝากเงิน

 

—————-

มานาฯ เพื่อการประกาศ

เพื่อหนุนใจพี่น้องสมาชิกมานาฯ ให้ประกาศเป็นพยานกับผู้ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าผ่านอาชีพของตน

ขั้นตอนการประกาศ

 

 1.  อธิษฐาน และหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์
 2. ชวนมา ร่วมนมัสการในกลุ่มเซลล์หรือในคริสตจักรของท่าน
 3. มอบ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือแนะนำหนังสือมานาฯ ให้กับผู้สนใจ
 4. หมั่น ติดตามผล และแบ่งปันคำพยาน

 

 

สมาชิกมานาฯ มากกว่า 1,800 คนใช้สื่อมานาฯ ประกาศพระกิตติคุณทุกวัน

 

สนับสนุนโครงการได้โดยการอธิษฐานเผื่อและถวายผ่านเลขที่บัญชี

ธนาคารไทยกรุงเทพ [ BBL Bank ] : 180-834-9268

ธนาคารไทยพาณิชย์ [ SCB ] : 169-228-2836

—————-

 

หลังจากฝากเงินแล้ว ขอรบกวนส่งหลักฐานการฝากเงิน
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ มาที่
thailand@odb.org หรือ Line ID: @thaiodb
เพื่อเราจะจัดส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไปค่ะ

**ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งใบเสร็จเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการฝากเงิน

 

—————-

เปลี่ยนคุกให้เป็นสวรรค์

นำพระคำของพระเจ้าเข้าไป  เปลี่ยนแปลงชีวิต  ผู้ต้องขัง
ผ่านการใช้หนังสือมานาประจำวัน

ทำอย่างไร?

 

 • ร้องเพลงสันทนาการ
 • ประกาศพระกิตติคุณ
 • นำผู้ที่สนใจรับเชื่อ
 • เขียนใบสมัครมานาฯ
 • แนะนำวิธีการใช้มานาฯ
 • กลับไปเยี่ยมเยียน

 

10 ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของเราได้เดินทางประกาศพระกิตติคุณกับผู้ต้องขังในเรือนจำมากกว่า  500  ครั้ง และมีผู้ต้องขังต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดมากกว่า  5,000  คน

 

สนับสนุนโครงการได้โดยการอธิษฐานเผื่อและถวายผ่านเลขที่บัญชี

ธนาคารไทยกรุงเทพ [ BBL Bank ] : 180-834-9268

ธนาคารไทยพาณิชย์ [ SCB ] : 169-228-2836

—————-

หลังจากฝากเงินแล้ว ขอรบกวนส่งหลักฐานการฝากเงิน
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ มาที่
thailand@odb.org หรือ Line ID: @thaiodb
เพื่อเราจะจัดส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไปค่ะ

**ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งใบเสร็จเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการฝากเงิน

 

—————-

โครงการพิเศษ

พันธกิจมานาฯ ปรารถนาจะช่วยให้ผู้คนมากมายได้อ่าน ฟัง และใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า เราจึงจัดทำเครื่องเล่น MP3 ที่ประกอบไปด้วยพระคัมภีร์เสียง มานาฯเสียง และสื่อเสียงหนังสือเพื่อการเรียนรู้ มอบให้กับกลุ่มคนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้แต่ฟังเข้าใจผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่านและ ผู้พิการทางสายตา จำนวน 1,500 เครื่อง

 

จุดประสงค์โครงการ

ด้วยความปรารถนาที่จะช่วยให้ผู้คนมากมายได้อ่าน ฟัง และใคร่ครวญพระวจะของพระเจ้าเพื่อทุกคนจะได้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้า พันธกิจมานาฯ คิดถึงพี่น้องคริสเตียนมากมายที่ไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้แต่ฟังเข้าใจ และกลุ่มที่มีความบกพร่องในการอ่าน ได้ใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้าผ่านการฟัง เพื่อทุกคนจะได้ใกล้ชิดและเติบโตขึ้นในความเชื่อ

ด้วยเครื่องเล่น MP3 ที่ประกอบไปด้วยบทความมานาฯ เสียงที่ให้ข้อคิดและกำลังใจในการดำเนินชีวิตแต่ละวันพร้อมบทเพลงหนุนใจ 2 ปี สื่อเสียงหนังสือเพื่อการเรียนรู้ 2 เล่ม และพระคัมภีร์เสียงพันธสัญญาเดิมและใหม่ พันธกิจมานาฯ ตั้งใจทำโครงการนี้เพื่อพี่น้องผู้พิการทางสายตา ผู้บกพร่องทางการอ่าน รวมถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้และใกล้ชิดพระเจ้ามากขึ้น

 

จำนวนเครื่องเล่น MP3 และงบประมานที่ต้องใช้

 • เครื่องเล่น MP3 ทั้งหมด 1,500 เครื่อง เปิดฟังพระคำพระเจ้าทันที สะดวกต่อการใช้งาน
 • งบประมาณสำหรับโครงการนี้ประมาณ 600,000 บาท
 • เนื้อหาภายใน SD card มีทั้งพระคัมภีร์เสียงมานาฯเสียง และสื่อเสียงหนังสือเพื่อการเรียนรู้

 

กลุ่มคนที่จะได้รับเครื่องเล่น MP3 นี้

มอบให้กับกลุ่มคนที่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้แต่ฟังเข้าใจ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีความบกพร่องในการอ่าน และผู้พิการทางสายตา

 

สนับสนุนโครงการได้โดยการอธิษฐานเผื่อและถวายผ่านเลขที่บัญชี

ธนาคารไทยกรุงเทพ [ BBL Bank ] : 180-834-9268

ธนาคารไทยพาณิชย์ [ SCB ] : 169-228-2836

—————-

 

—————-

หลังจากฝากเงินแล้ว ขอรบกวนส่งหลักฐานการฝากเงิน
** ระบุถวายเพื่อ MP3  มาที่ thailand@odb.org หรือ Line ID: @thaiodb

ถวาย

บัญชีธนาคาร

สนับสนุนพันธกิจได้โดยการอธิษฐานเผื่อและถวายผ่านเลขที่บัญชี

ธนาคารไทยกรุงเทพ [ BBL Bank ] : 180-834-9268

ธนาคารไทยพาณิชย์ [ SCB ] : 169-228-2836

—————-

 

หลังจากฝากเงินแล้ว ขอรบกวนส่งหลักฐานการฝากเงิน
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ มาที่
thailand@odb.org หรือ Line ID: @thaiodb
เพื่อเราจะจัดส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไปค่ะ

**ขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งใบเสร็จเฉพาะผู้ที่ส่งหลักฐานการฝากเงิน

 

—————-

 

 

คำถามพบบ่อย

จากสมาชิกมานาฯ และผู้ที่มีภาระใจในการร่วมรับใช้กับเรา
ขณะนี้มานาฯ มีช่องทางการถวายผ่านบัญชีธนาคารเพียงช่องทางเดียว อย่างไรก็ตาม หากมีการเพิ่มช่องทางอื่นๆ มานาฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของมานาฯ
สามารถทำได้โดยใส่ข้อความในบันทึกช่วยจำของธนาคาร หรือแจ้งเมื่อส่งใบถวายว่าเป็นเงินถวายพิเศษสำหรับโครงการใด
ไม่สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีฯ ได้ เนื่องจากมานาฯ มิใช่หน่วยงานศาสนาที่ได้รับสิทธิดังกล่าว
ได้ เพียงผู้ถวายแจ้งความจำนงรับ e-receipt มาที่ อีเมล-thaiodb.org
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไป นั่นเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับ นโยบายการใช้คุกกี้ของเรา