Tag  |  %e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c

เรามีกษัตริย์!

หลังจากทำร้ายสามีด้วยคำพูดเจ็บปวดเพราะเหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่ฉันต้องการ ฉันปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เตือนให้นึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่ชี้ให้เห็นท่าทีที่ผิดบาปของฉัน การดื้อดึงรักษาหน้าจะคุ้มกับการทำลายครอบครัวและการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือ ไม่เลย แต่กว่าฉันจะขอการอภัยจากพระเจ้าและสามี ฉันก็ได้สร้างบาดแผลไว้มากมาย ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการละเลยคำปรึกษาที่ดีและใช้ชีวิตตามใจตัวเอง