Tag  |  %e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87

เรามีกษัตริย์!

หลังจากทำร้ายสามีด้วยคำพูดเจ็บปวดเพราะเหตุการณ์ไม่เป็นไปอย่างที่ฉันต้องการ ฉันปฏิเสธสิทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เตือนให้นึกถึงข้อพระคัมภีร์ที่ชี้ให้เห็นท่าทีที่ผิดบาปของฉัน การดื้อดึงรักษาหน้าจะคุ้มกับการทำลายครอบครัวและการไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือ ไม่เลย แต่กว่าฉันจะขอการอภัยจากพระเจ้าและสามี ฉันก็ได้สร้างบาดแผลไว้มากมาย ซึ่งล้วนเป็นผลมาจากการละเลยคำปรึกษาที่ดีและใช้ชีวิตตามใจตัวเอง