Tag  |  %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%87

แฮมกับไข่

ในนิทานเรื่องไก่กับหมู สัตว์ทั้งสองคุยกันว่าจะเปิดร้านอาหารด้วยกัน เมื่อถึงตอนคิดเมนูอาหาร ไก่เสนอว่าน่าจะขายแฮมกับไข่ หมูรีบปฏิเสธบอกว่า “ไม่เอา ฉันต้องทุ่มทั้งตัว แต่เธอแค่ออกไข่แล้วก็ไป”

ชีวิตครบบริบูรณ์

เมื่อฉันแวะเยี่ยมครอบครัวของน้องสาว หลานชายฉันเล่าให้ฟังอย่างตื่นเต้นถึงการบันทึกการทำงานบ้านแบบใหม่ โดยใช้กระดานโคโรโพลี่ ซึ่งเป็นกระดานแผงวงจรไฟฟ้าเพื่อบันทึกการทำงานบ้าน ถ้าทำงานบ้านได้ดี ลูกๆ จะได้กดปุ่มสีเขียว ซึ่งจะเพิ่มคะแนนลงในบัญชี “สะสม” ถ้าทำไม่ดี เช่น เปิดประตูหลังบ้านทิ้งไว้ ก็จะถูกหักจากคะแนนรวมที่มี คะแนนที่สะสมมากพอจะแลกเป็นรางวัลได้ เช่น ได้เวลาเล่นคอมพิวเตอร์เพิ่ม ตอนนี้ หลานชายฉันจึงกระตือรือร้นในการทำงานบ้านและไม่ลืมปิดประตูหลังบ้าน

มอบให้พระเยซู

ใครๆ เรียกมันว่า “รอยเท้ามาร” เป็นรูปรอยเท้าที่ปรากฏบนแผ่นหินตรงเนินเขาข้างโบสถ์แห่งหนึ่งในเมืองอิพสวิตช์ รัฐแมสซาชูเซ็ท ตามตำนานท้องถิ่นกล่าวว่า “รอยเท้า” ปรากฏขึ้นวันหนึ่งในปี 1740 เมื่อนักประกาศจอร์จ ไวท์ฟิลด์ เทศนาอย่างทรงพลังจนมารกระโดดหนีออกจากหลังคาโบสถ์ลงมายังแผ่นหินนี้และออกไปจากเมือง

ซึมซับพระคำพระเจ้า

เมื่อเซเวียร์ลูกของเรายังเด็ก เราไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่อ่าวมอนเทอเรย์ด้วยกัน ขณะที่เข้าไปในตึก ฉันชี้ไปที่รูปปั้นขนาดใหญ่ซึ่งแขวนอยู่บนเพดาน “ดูปลาวาฬหลังค่อมนั่นสิ”

ขับเคลื่อนโดยพระเจ้า

ไม่กี่เดือนก่อน ฉันได้รับอีเมล์เชิญให้เข้าร่วมกลุ่ม “คนที่ถูกขับเคลื่อน” ฉันพบว่าความหมายของคำว่าถูกขับเคลื่อน คือ คนที่มีแรงกระตุ้นสูงเพื่อประสบความสำเร็จและจะทุ่มเทอย่างหนักเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย

การเป็นคนที่ถูกขับเคลื่อนนั้นดีหรือไม่? วิธีทดสอบที่แน่นอนคือ “จงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า” (1 คร.10:31) บ่อยครั้งที่เราทำเพื่อเกียรติของตน หลังน้ำท่วมโลกในสมัยโนอาห์ คนกลุ่มหนึ่งสร้างหอขึ้นเพื่อ “ทำชื่อเสียง” ให้ตนเอง (ปฐก.11:4) พวกเขาต้องการชื่อเสียงและไม่อยากกระจายไปทั่วโลก แต่แรงขับเคลื่อนของพวกเขาผิดเพราะไม่ได้ทำเพื่อพระเกียรติพระเจ้า

แต่กษัตริย์ซาโลมอนตรัสเมื่อมอบถวายหีบพันธสัญญาและวิหารหลังใหม่ว่า “ข้าพเจ้าได้สร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล” (1 พกษ.8:20) และอธิษฐานว่า “เพื่อพระองค์ทรงโน้มจิตใจของเราให้มาหาพระองค์ ที่จะดำเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์” (ข้อ 58)

เมื่อเราตั้งใจจริงที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเชื่อฟัง เราจะเป็นคนที่ถูกขับเคลื่อน ซึ่งแสวงหาที่จะรักและปรนนิบัติพระเยซูโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ขอให้เราอธิษฐานอย่างซาโลมอน ว่า “ขอให้จิตใจของท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา คือที่จะดำเนินอยู่ในกฎเกณฑ์ของพระองค์และรักษาพระบัญญัติของพระองค์” (ข้อ 61)

เทเบิลร็อค

ไม้กางเขนประดับไฟขนาดยักษ์ตั้งตระหง่านอยู่บนเทเบิลร็อค ที่ราบสูงที่เป็นหิน เมื่อมองลงมาจะเห็นเมืองที่ฉันอยู่ มีบ้านหลายหลังสร้างอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ไม่นานมานี้ เจ้าของถูกบังคับให้ย้ายออกเพราะอาจไม่ปลอดภัย แม้จะอยู่ใกล้ฐานหินที่มั่นคงของเทเบิลร็อค แต่บ้านเหล่านี้ก็ไม่มั่นคง มันเคลื่อนจากฐานวันละเกือบสามนิ้ว เสี่ยงต่อการรั่วของท่อน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งจะยิ่งทำให้ดินทรุดตัวเร็วขึ้น

การเบี่ยงเบนที่แยบยล

ครั้งแรกที่ผมและภรรยาร่วมกันเขียนหนังสือเล่มหนึ่ง เราได้รู้ซึ้งว่าการผัดวันประกันพรุ่งเป็นปัญหาใหญ่ หน้าที่ของภรรยาผมคือการเรียบเรียงงานของผมและคอยจัดการให้ผมทำงานตามแผนที่วางไว้ ดูเหมือนว่าหน้าที่ของผมคือทำให้เธอประสาทเสีย ส่วนมากแล้ว ทักษะการจัดการและความอดทนของเธอจะมีมากกว่าความดึงดันไม่ทำงานตามเวลาที่กำหนดไว้ของผม

ติดไว้เตือนใจ

แอนโธนี เกรส์ช นักมานุษยวิทยากล่าวว่า สิ่งที่ติดอยู่ที่ตู้เย็นเผยให้เห็นว่าสิ่งใดสำคัญสำหรับคนเรา ระหว่างการทำวิจัยครอบครัวในลอสแองเจลิส เกรส์ชและทีมพบว่ามีสิ่งของเฉลี่ย 52 อย่างที่ผู้คนติดไว้ที่ตู้เย็น ทั้งตารางเรียน รูปครอบครัว ภาพวาดฝีมือลูกและแผ่นแม่เหล็กต่างๆ เกรส์ชเรียกตู้เย็นว่าเป็น “คลังความทรงจำของครอบครัว”

ทำสิ่งที่พระเจ้าเห็นชอบ

"ช่างก่อสร้างโคบาล” เป็นคำที่เจ้าของบ้านชาวอังกฤษหลายคน ใช้เรียกผู้รับเหมาที่ทำงานก่อสร้างไร้คุณภาพ คำนี้มักมาพร้อมกับความรู้สึกกลัวหรือผิดหวังเพราะเคยมีประสบการณ์อันเลวร้าย

แน่นอนว่าในสมัยพระคัมภีร์ก็มีช่างไม้ ช่างก่อ และช่างสกัดหินที่คดโกง แต่ในเรื่องราวการซ่อมแซมพระวิหารของกษัตริย์โยอาช มีข้อความที่กล่าวถึงความสัตย์ซื่อของผู้คนที่ควบคุมและปฏิบัติงาน (2 พงศ์กษัตริย์ 12:15)

แต่กษัตริย์โยอาช “ทรงกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรพระเจ้า” (2 พงศ์กษัตริย์ 12:2) เฉพาะช่วงที่ปุโรหิตเยโฮยาดาเป็นที่ปรึกษา ใน 2 พงศาวดาร 24:17-27 แต่หลังจากที่เยโฮยาดาสิ้นชีวิต โยอาชก็หันไปจากองค์พระผู้เป็นเจ้า และถูกชักจูงให้นมัสการพระอื่น

เรื่องราวหลากหลายของกษัตริย์ ผู้มีชีวิตเกิดผลเฉพาะเมื่ออยู่ภายใต้การแนะนำฝ่ายวิญญาณของปุโรหิตที่ชอบธรรม ทำให้ฉันต้องหยุดคิด เรื่องราวของเราเป็นอย่างไร เราจะยังคงเติบโตและพัฒนาความเชื่อตลอดชีวิตและเกิดผลดีหรือไม่ หรือเราจะถูกโลกล่อลวง และหันไปหารูปเคารพในยุคปัจจุบันคือ ความสะดวกสบาย วัตถุนิยม และการยกย่องตนเอง