มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพระพรจากไทยสู่พี่น้องชาวศรีลังกา
ผ่านหนังสือมานาประจำวันรายปี จำนวน 10,000 เล่ม

 

ท่านสามารถส่งต่อพระพรถึงพี่น้องชาวศรีลังกาได้โดย

ส่งธนาณัติ
ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”
สั่งจ่าย ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243
สั่งจ่ายเช็ค
ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”
ส่งมาที่ ตู้ ปณ.35 ปณฝ.หัวหมาก กรุงเทพฯ 10243
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ในนาม “พันธกิจมานาประจำวัน”
ดูเลขที่บัญชีด้านล่าง

หลังจากโอนเงินแล้วขอท่านส่งหลักฐานการโอนเงินโดยใช้แบบฟอร์มด้านล่าง
หรือส่งมาที่อีเมล์ thailand@odb.org โดยระบุว่า “ถวายเพื่อศรีลังกา”

ถวายทรัพย์ “สปอนเซอร์หนังสือ” เป็นจำนวนเงิน: (โปรดระบุ)
โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ในนาม
“พันธกิจมานาประจำวัน” (Our Daily Bread Ministries Thailand)
ส่งภาพหลักฐานการโอนเงิน
ชื่อ: (โปรดระบุ)
นามสกุล: (โปรดระบุ)
เลขที่สมาชิก:
เบอร์มือถือ:
อีเมล์: (โปรดระบุ)
ที่อยู่: (หากท่านเปลี่ยนที่อยู่ โปรดระบุ)