เมื่อความอ่อนแอของเรา กลายเป็นความเข้มแข็งอันอัศจรรย์ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า
––– ความเข้มแข็งในความอ่อนแอ โดย แดน แชฟเฟอร์