การเฝ้าเดี่ยวเป็นเรื่องของหัวใจไม่ใช่แค่การนัดหมายบนปฏิทิน”

—————————

ค้นพบความหมายของการเฝ้าเดี่ยวที่แท้จริง

ในหนังสือ “ต่อหน้าพระพักตร์”

โดย เดนนิส ฟิชเชอร์