ที่มาของชื่อมานาประจำวัน

“เหล่าวงศ์วานของอิสราเอลเรียกชื่ออาหารนั้นว่า มานา เป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชี มีรสเหมือนขนมแผ่นประสมน้ำผึ้ง……ชนชาติอิสราเอลได้กินมานาสี่สิบปี จนเขามาถึงเมืองที่จะอาศัยอยู่ พวกเขากินมานาจนมาถึงชายแดนแคว้นคานาอัน” (อพยพ 16:31,35)
 
เมื่อเราคิดที่จะแปลหนังสือ OUR DAILY BREAD เป็นภาษาไทย ทีมงานก็คิดกันว่าฉบับภาษาไทยน่าจะมีชื่อเป็นภาษาไทยด้วย ภายหลังจากที่ได้ช่วยกันเสนอหลายๆ ชื่อออกมาแล้ว พวกเราจึงเลือก “มานาประจำวัน” ว่าเป็นชื่อที่เหมาะสมที่สุดเพราะ
  1. พระเจ้าทรงเลี้ยงดูชนชาติอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารด้วยมานาในอดีตฉันใด เราทั้งหลายผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็ดำรงชีวิตด้วยพระวจนะคำของพระเจ้าฉันนั้น ดังที่องค์พระเยซูตรัสว่า “มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มธ.4:4)
  2. ในอดีตเมื่อพระเจ้าเลี้ยงดูชนชาติอิสราเอลด้วยมานาในถิ่นทุรกันดาร มีกฎอยู่ว่าชนชาติอิสราเอลจะต้องออกไปเก็บมานาทุกวันในจำนวนที่พอกินในแต่ละวันเท่านั้น เพราะถ้าเก็บมากเกินไปก็จะเน่าเสีย เช่นเดียวกันกับการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้า คริสเตียนจะต้องอ่านทุกๆ วันเพื่อที่จะมีกำลังและสติปัญญาจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน

จุดประสงค์ของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อให้คริสเตียนใช้ในการเฝ้าเดี่ยวโดยไม่ต้องอ่านพระคัมภีร์ “มานาประจำวัน” เป็นเพียงอาหารเสริมหรือขนมหวานที่ช่วยให้พระคัมภีร์ซึ่งเป็นอาหารหลักดูน่ารับประทานมากขึ้น เพราะบ่อยครั้งที่การอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยากและน่าเบื่อหน่ายสำหรับบางคน แต่การอ่าน “มานาประจำวัน” จะช่วยทำให้ผู้อ่านได้รับข้อคิด การเล้าโลมและการชูกำลัง…..ในแต่ละวัน

เราหวังว่าหนังสือเล่มนี้ จะมีส่วนช่วยให้ชีวิตของทุกๆ ท่านที่อ่านได้เติบโตขึ้นในพระเจ้าและดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะถวายเกียรติแด่พระองค์