ประวัติของพันธกิจอาร์บีซี

นาย แพทย์เอ็ม.อาร์.ดี ฮาน เป็นผู้ก่อตั้งพันธกิจอาร์บีซี ซึ่งต่อมาได้ผันชีวิตมาเป็นศิษยาภิบาล ท่านเป็นที่รู้จักจากการสอนพระคัมภีร์ด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้นและแหบห้าว ท่านอุทิศตนในการทำพันธกิจเพื่อนำผู้คนทุกชาติให้มีความเชื่อในพระคริสต์และ เติบโตขึ้นในพระองค์

ดังนั้น ในปี 1938 จากสถานีวิทยุเล็กๆ ในมิชิแกนตะวันออก จึงได้เกิดชั้นเรียนพระคัมภีร์ดีทรอย์ไบเบิ้ลคลาสทางวิทยุขึ้น แพทย์ฝ่ายจิตวิญญาณผู้นี้สามารถเข้าถึงผู้หิวกระหายพระวจนะของพระเจ้าหลายล้านคน

แม้ท่านจะมีบุคคลิกที่ดูเหมือนไม่เหมาะจะทำรายการวิทยุ อีกทั้งน้ำเสียงที่แหบห้าวเหมือนออกคำสั่ง แต่รายการวิทยุก็มีอิทธิพลอย่างมาก การที่ท่านเน้นการใคร่ครวญและตอบสนองพระวจนะของพระเจ้า ทำให้รายการวิทยุนี้ทำให้ผู้คนมากมายได้เข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้น มีผู้ฟังรายการวิทยุติดต่อขอรับบทเรียนพระคัมภีร์ที่ออกอากาศไป เพื่อใช้ในการศึกษาพระคัมภีร์ และความต้องการนั้นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆ บทเรียนดังกล่าวเป็นที่มาของหนังสือเพื่อการเรียนรู้ (Discovery Series)

จากจุดนี้ พันธกิจที่เริ่มต้นขึ้นที่เมืองแกรนด์ แรพิดส์ รัฐมิชิแกน จึงก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของวิสัยทัศน์ และสิ่งที่นายแพทย์ดีฮานได้ทำ นายแพทย์ดีฮานเริ่มต้นพันธกิจที่ห้องใต้ดินที่บ้านร่วมกับคนในครอบครัว ปัจจุบันพระเจ้าทรงนำให้มีเจ้าหน้าที่คริสเตียนทำงานร่วมกันที่สำนักงานใหญ่ ถึง 300 คน

พันธกิจอาร์บีซีมีสำนักงานทั่วโลกใน 20 ประเทศ และในบางแห่งเป็นหุ้นส่วนพันธกิจ ทำหน้าที่กระจายสื่อต่างๆ ของอาร์บีซี คู่มือเฝ้าเดี่ยวมานาประจำวัน (Our Daily Bread) ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา และได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ เกือบ 30 ภาษา

ใน ปี 1994 พันธกิจนี้ได้เปลี่ยนชื่อจาก Radio Bible Class เป็นพันธกิจอาร์บีซี เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของพันธกิจที่ให้บริการและจัดทำสื่อเพื่อคนทั่วโลก

 

ผู้นำของอาร์บีซี

 อาร์ บีซีทำตามเป้าหมายของเรามามากกว่า 60 ปี และยังคงเผยแพร่พระกิตตคุณของพระเยซูคริสต์ไปยังคนทุกชาติ ช่วยให้คนเหล่านั้นเติบโตขึ้นเหมือนพระคริสต์และมีความรู้ในพระวจนะของพระเจ้า

ขณะนี้มาร์ท ดีฮาน์หลานปู่ของนายแพท์เอ็ม.อาร์.ดีฮานเป็นผู้นำ อาร์บีซีผ่านการเติบโต และความเปลี่ยนแปลงมามากมาย แต่ยังคงซื่อตรงอุทิศตนต่อหลักการของนายแพทย์ดีฮานเมื่อเริ่มต้นพันธกิจ

นายแพทย์ดีฮานเป็นผู้นำซึ่งเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้ที่สัตย์ซื่อของพระเจ้า รักพระเจ้าและรักการสอนพระวจนะของพระองค์

ริชาร์ด ดีฮานที่เพื่อนพี่น้องมักเรียกว่า ผู้หนุนใจ เป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อต่อพระคำของพระเจ้า และมีความมุ่งมั่นในการทำพันธกิจ คำพูดที่เขาชอบพูดคือ “ไว้วางใจพระเจ้าและทำสิ่งที่ถูกต้อง”

มาร์ท ดีฮาน ประธานคนปัจจุบันเป็นที่รู้จักเพราะความเมตตา ความห่วงใยที่เขามีต่อความถูกต้องของหลักข้อเชื่อ และที่เขาสื่อสารพระวจนของพระเจ้าในวิธีที่ชัดเจนและตรงประเด็น