หุ้นส่วนอธิษฐาน

สารอธิษฐาน มี.ค.- พ.ค. 2013


ฝากไว้ในคำอธิษฐาน

ลังจากที่ต้องนอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอยู่เกือบสัปดาห์ สิ่งที่อยากจะทำคือการได้ทานอาหารอร่อยๆ และไปเที่ยวที่ที่อยากไป แต่เมื่อมีโอกาสได้ทำสิ่งเหล่านั้นจริงๆ อาหารที่อยากทานเพียงนิดเดียวก็ทำให้ท้องอืด อึดอัด การเดินเพียงไม่กี่ก้าวกลับเหนื่อย จนไม่ต้องคิดว่าจะไปไหนไกลๆ สาเหตุเป็นเพราะร่างกายปรับตัวให้มีกำลังเพียงแค่เดินได้ในห้องเล็กๆ และ ทานได้แต่อาหารอ่อนๆ
หลายครั้งที่เราอยากเริ่มต้นสิ่งดีๆกับพระเจ้า กลับพบว่าเป็นเรื่องยากลำบาก และต้องล้มเลิกในที่สุด นั่นเป็นเพราะร่างกายและจิตวิญญาณของเราได้ปรับเข้ากับนิสัยที่ไม่ดี และสิ่งแวดล้อมแย่ๆไปแล้ว
การสร้างวินัยกับพระเจ้าวันต่อวันคือ…ทางออก ที่จะทำให้เราได้กลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง อย่าย่อท้อที่จะเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า โดยพระคำของพระเจ้าจะเสริมสร้างคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไป และเมื่อคุณได้เริ่มกับพระเจ้าอย่างมีวินัยแล้ว ร่างกาย และจิตวิญญาณของคุณ ก็จะปรับตัวให้เป็นคนที่ใช้การได้เอง

“ส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมาย
ข้าพเจ้ามิได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลม
แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่า
เมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว
ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้”
1 โครินธ์ 9:26-27

วันจันทร์ – วันอังคาร โครงการคนรักพระคำ

ขอบคุณพระเจ้า…ปี 2012 มีคริสตจักรเข้าร่วมโครงการ 98 แห่ง คริสตจักรเหล่านี้มีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเสริมสร้างสมาชิกคริสตจักรให้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระเจ้า

* อธิษฐานเผื่อ….

1. เป้าหมายในปี 2013 ที่จะขยายกลุ่มคนรักพระคำเพิ่มอีก 120 แห่ง

2. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้น เช่น เว็บไซท์/เฟสบุ๊ค

3. การหาอาสาสมัครที่มีความสามารถในการตัดต่อวีดีโอและแอนิเมชั่น มาร่วมรับใช้

วันพุธ – วันพฤหัสบดี โครงการมานาฯ เพื่อการประกาศ

พันธกิจมานาฯ สนับสนุนให้สมาชิกประกาศพระกิตติคุณผ่านอาชีพ หรือตามสายสัมพันธ์ โดยไม่ต้องรอให้ถึงเทศกาลสำคัญๆ โดยพันธกิจมานาฯจะจัดส่งสื่อการประกาศต่างๆให้

* อธิษฐานเผื่อ….

1. แผนงานและงบประมาณปี 2013

2. การประกาศของสมาชิกมานาฯ ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์

3. อาสาสมัครที่จะร่วมรับใช้ในการจัดส่งสิ่งพิมพ์ และเยี่ยมเยียน

วันศุกร์ – วันเสาร์ มานาประจำวันภาษาลาว

ขอบคุณพระเจ้า…สำหรับ การกระจายหนังสือมานาฯลาว ฉบับมกราคม – มิถุนายน 2013 จำนวนกว่า 3,000 เล่ม ที่ได้ไปถึงมือพี่น้องคริสเตียนลาวเรียบร้อยแล้ว

* อธิษฐานเผื่อ….

1. งบประมาณในการจัดทำและกระจายหนังสือมานาฯ ลาว 500,000 บาท /ปี
2. การหาอาสาสมัครในด้านการจัดหน้า/การแปล/การตรวจคำผิด และการเรียบเรียง
3. การผลิตสื่ออื่นๆเช่น สื่อเพื่อการประกาศ และหนังสือเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้คริสเตียนลาวเติบโตมากยิ่งขึ้น
4. การจัดทำมานาฯลาว ฉบับกรกฎาคม-ธันวาคม 2013

วันอาทิตย์ โครงการเปลี่ยนคุกให้เป็นสวรรค์

โครงการฯนี้ไม่เพียงประกาศเรื่องของพระเจ้าให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ แต่ยังส่งเสริมให้คนที่รับเชื่อแล้ว มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ผ่านการอ่านพระวจนะโดยใช้มานาฯ และแบ่งปันพระพรกันในหมู่ผู้เชื่อ

* อธิษฐานเผื่อ….

1. สวัสดิภาพและสุขภาพของคุณสุมาลี (ผู้ประสานงาน)

2. การได้รับอนุญาตอย่างไม่มีปัญหาให้เข้าเยี่ยมเรือนจำต่างๆ

3. งบประมาณปี 2013 จำนวน 450,000 บาท

4. การประสานงานกับคริสตจักรท้องถิ่นในการติดตามผล