ผู้เขียน

ดูทั้งหมด

บทความ โดย Patricia Raybon

คาดหวังพระเมสสิยาห์

ช่างซ่อมคนนี้ดูอายุน้อยเกินกว่าที่จะช่วยเราแก้ปัญหารถสตาร์ทไม่ติด “เขายังเป็นเด็กอยู่” แดน สามีของฉันกระซิบด้วยความสงสัย ความไม่เชื่อของเขาคล้ายกับเสียร่ำลือในเมืองนาซาเร็ธที่ประชาชนสงสัยพระเยซู

ขอความช่วยเหลือ

เพื่อนส่งอีเมล์มาในวันที่ฉันไม่ว่าง ฉันจึงไม่ได้เปิดอ่าน เพราะต้องใช้เวลาเพื่อช่วยคนในครอบครัวที่ป่วยหนัก ไม่มีเวลาหันไปสนใจสังคมกับใคร