เกี่ยวกับหนังสือ Our Daily Bread (มานาประจำวัน)

หนังสือ Our Daily Bread (มานาประจำวัน) ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 1956 และเป็นสื่อซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดของพันธกิจอาร์บีซี (RBC Ministries) บทความเฝ้าเดี่ยวในหนังสือ Our Daily Bread (มานาประจำวัน) ได้ช่วยให้ผู้อ่านใช้เวลาแต่ละวันกับพระวจนะของพระเจ้า

หนังสือ Our Daily Bread (มานาประจำวัน) ได้รับการตีพิมพ์และแจกจ่ายไปทั่วโลกและแปลเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า 40 ภาษา ภายใต้การดูแลของสำนักงานของพันธกิจอาร์บีซีทั่วโลก พันธกิจอาร์บีซียังได้ผลิตและกระจายสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระวจนะของพระเจ้าอีกด้วย

พันธกิจอาร์บีซีไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงิน จากกลุ่มหรือองค์กรใดๆ แต่มีผู้คนมากมายที่ถวายทรัพย์แม้จำนวนเล็กน้อย ซึ่งทำให้พันธกิจอาร์บีซีสามารถนำพระวจนะของพระเจ้า ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้ไปถึงผู้อื่นได้

มานาฯ เสียงเป็นสื่อเสียงที่อ่านบทความมานาประจำวัน ซึ่งช่วยให้ผู้รับฟังได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์มากขึ้น นำไปสู่การนมัสการ การแสดงความรัก ไว้วางใจและเชื่อฟังพระองค์

ปัจจุบัน Our Daily Bread หรือมานาประจำวันฉบับภาษาอังกฤษมีรูปแบบต่างๆ ได้แก่ หนังสือ หนังสือฉบับตัวพิมพ์ขยาย รายการวิทยุ พ็อดแคส อีเมล์ อาร์เอสเอส และผ่านโทรศัพท์มือถือ    สำหรับผู้ใช้ Social Network เรายังมี Twitter และ Facebook ด้วย