ดร.รีเบคก้า ลี ครัมเพลอร์ เป็นหญิงชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่ได้รับปริญญาด้านการแพทย์ ทว่าในช่วงชีวิตของเธอ (ค.ศ. 1831-95) เธอจำได้ว่าเธอนั้น “ถูกมองข้าม ถูกดูหมิ่น และไม่ได้รับความสำคัญ” อย่างไรก็ตาม เธอยังคงทุ่มเทในการรักษาและทำสิ่งที่ตั้งใจไว้ให้สำเร็จ เธอยืนยันว่าถึงแม้บางคนอาจเลือกที่จะตัดสินเธอจากเชื้อชาติและความเป็นหญิงของเธอ แต่เธอก็มักจะมี “ความพร้อมที่สดใหม่ และความกล้าหาญที่จะไปทุกที่ และทุกเวลา เมื่อมีงานเข้ามา” และนั่นคือสิ่งที่เธอทำ เธอเชื่อว่าการรักษาผู้หญิงและเด็ก และดูแลสุขภาพให้กับแรงงานทาสที่ถูกปล่อยเป็นอิสระแล้ว คือทางหนึ่งที่จะรับใช้พระเจ้า น่าเศร้าที่เธอไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการสำหรับความสำเร็จของเธอ จนกระทั่งเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมา

มีหลายครั้งที่เราถูกมองข้าม ถูกลดความสำคัญ หรือไม่ได้รับคำชื่นชมจากคนรอบข้าง อย่างไรก็ตาม คำสอนจากพระคัมภีร์เตือนเราว่าเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้ทำงานใดงานหนึ่ง เราไม่ควรตั้งเป้าว่าจะได้รับการยอมรับและเป็นที่จดจำของโลกนี้ แต่ในทางตรงข้าม เราควร “ทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า” (คส.3:23) เมื่อเราตั้งเป้าว่าจะรับใช้พระเจ้า เราจะทำได้สำเร็จแม้เป็นงานที่ยากที่สุด ด้วยความกระตือรือร้นและยินดีในฤทธิ์อำนาจและการทรงนำของพระองค์ แล้วเราจะกังวลน้อยลงกับการได้รับการยอมรับจากโลกนี้ และมีความต้องการมากขึ้นที่จะได้รับบำเหน็จที่มีเพียงพระองค์ผู้เดียวที่ให้ได้ (ข้อ 24)