โอลีฟมองเพื่อนขนอุปกรณ์ทันตกรรมของเธอขึ้นรถของเขา เขาเป็นเพื่อนทันตแพทย์ที่ซื้ออุปกรณ์ใหม่เอี่ยมจากเธอ การมีคลินิกของตนเองเป็นความฝันของโอลีฟมาหลายปี แต่เมื่อไคล์ลูกชายของเธอเกิดมาพร้อมภาวะสมองพิการ เธอจึงตระหนักว่าต้องหยุดทำงานเพื่อดูแลเขา

“ถึงจะมีล้านชีวิต ฉันก็จะเลือกเหมือนเดิม” เพื่อนของฉันบอก “แต่การเลิกเป็นทันตแพทย์นั้นยากมาก มันคือจุดจบของความฝัน”

เรามักเผชิญกับความยากลำบากที่เราไม่อาจเข้าใจได้ สำหรับโอลีฟแล้วนี่คือความเจ็บปวดใจจากอาการป่วยอย่างไม่คาดฝันของลูกและการต้องทิ้งความปรารถนาของตน สำหรับนาโอมีนั่นคือความเจ็บปวดใจจากการสูญเสียคนทั้งครอบครัว ในนางรูธ 1:21 นางคร่ำครวญว่า “องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้”

แต่เรื่องราวของนาโอมียังมีมากกว่าที่นางเห็น พระเจ้าไม่ได้ทรงทอดทิ้งนาง พระองค์ทรงนำการฟื้นฟูมาทางโอเบดหลานชายของนาง (นรธ.4:17) โอเบดไม่เพียงเป็นผู้สืบเชื้อสายสามีและบุตรชายของนาง แต่เพราะเขา นางจึงได้เป็นญาติกับบรรพบุรุษ (โบอาส) ของพระเยซู (มธ.1:5, 16)

พระเจ้าทรงชดเชยความเจ็บปวดของนาโอมี พระองค์ยังทรงชดเชยความเจ็บปวดของโอลีฟด้วยการช่วยเธอริเริ่มพันธกิจสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติทางระบบประสาท เราอาจต้องเผชิญกับฤดูแห่งความเจ็บปวด แต่เราสามารถวางใจว่าเมื่อเราเชื่อฟังและติดตามพระเจ้า พระองค์จะทรงชดเชยความเจ็บปวดของเรา ด้วยพระปัญญาและความรักของพระองค์นั้น พระองค์ทรงสามารถทำให้เกิดสิ่งดีจากความเจ็บปวดได้