การทำคีโมทำให้ก้อนเนื้อในตับอ่อนของพ่อตาผมมีขนาดเล็กลง จนกระทั่งมันไม่ได้ผล เมื่อก้อนเนื้อขยายใหญ่ขึ้นอีกครั้ง ท่านต้องตัดสินใจกับความเป็นความตาย ท่านถามหมอว่า “ผมควรจะรับคีโมต่อหรือลองอย่างอื่น เช่น ยาตัวอื่นหรือการฉายรังสี”

ชนชาติยูดาห์เคยมีคำถามเกี่ยวกับความเป็นความตายเช่นเดียวกัน หลังจากเหนื่อยล้ากับสงครามและการขาดแคลนอาหาร คนของพระเจ้าสงสัยว่าปัญหาของพวกเขาคือบูชารูปเคารพมากเกินไปหรือน้อยไป พวกเขาสรุปว่าควรจะถวายบูชาแด่พระเทียมเท็จมากขึ้นและดูว่านางจะปกป้องและอวยพรพวกเขาหรือไม่ (ยรม.44:17)

เยเรมีย์บอกว่าพวกเขาวินิจฉัยสถานการณ์ผิดไปมาก ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าขาดการบูชารูปเคารพ แต่ปัญหาคือเพราะมีการบูชารูปเคารพต่างหาก พวกเขาบอกเยเรมีย์ว่า “สำหรับ​ถ้อยคำ​ซึ่ง​ท่าน​ได้​บอก​แก่​เรา ใน​พระ​นาม​ของ​พระ​เจ้า​นั้น เรา​จะ​ไม่​ฟัง​ท่าน” (ข้อ 16) เยเรมีย์ตอบว่า “เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​เผา​เครื่อง​หอม และ​เพราะ​ว่า​ท่าน​ได้​กระทำ​บาป​ต่อ​พระ​เจ้า และ​ไม่​เชื่อ​ฟัง​พระ​สุรเสียง​ของ​พระ​เจ้า หรือ​ดำเนิน​ตาม​พระ​ธรรม​ของ​พระ​องค์​ตาม​กฎหมาย​ของ​พระ​องค์ และ​ตาม​พระ​โอวาท​ของ​พระ​องค์ โทษ​นี้​จึง​ได้​ตก​แก่​ท่าน” (ข้อ 23)

เช่นเดียวกับชนชาติยูดาห์ เราอาจถูกทดลองให้ทำบาปมากขึ้นซึ่งนำเราไปสู่ปัญหา มีปัญหาด้านความสัมพันธ์หรือ เราจะยิ่งเหินห่างให้มากกว่าเดิม มีปัญหาด้านการเงินหรือ เราจะใช้เงินซื้อความสุข ถูกกีดกันหรือ เราจะร้ายกลับไม่แพ้กัน แต่รูปเคารพที่เป็นเหตุให้เราเจอปัญหานั้นไม่สามารถช่วยเราได้ มีเพียงพระเยซูที่ทรงพาเราผ่านปัญหาได้เมื่อเราหันไปหาพระองค์