นักบินใส่แก้วชาลงไปในที่วางแก้วไม่ได้ เขาจึงวางไว้บนแผงควบคุมตรงกลาง เมื่อเครื่องบินตกหลุมอากาศ น้ำชาจึงหกใส่แผงควบคุมทำให้เครื่องยนต์ดับ เที่ยวบินนั้นถูกเปลี่ยนเส้นทางและลงจอดอย่างปลอดภัย แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกครั้งกับลูกเรือของสายการบินอื่นในเวลาสองเดือนต่อมา บริษัทผู้ผลิตจึงตระหนักว่ามีปัญหา เครื่องบินมีราคา 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่กลับมีที่วางแก้วเล็กเกินไป การละเลยที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้นำไปสู่ช่วงเวลาที่เจ็บปวดใจ

รายละเอียดเล็กๆสามารถทำลายแผนการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้ ดังนั้นชายในบทเพลงซาโลมอนจึงเรียกร้องให้คนรักจับ “สุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่น” แห่งความรักของพวกเขา (2:15) ท่านเคยเห็นว่ามีสุนัขจิ้งจอกปีนข้ามกำแพงและขุดคุ้ยเพื่อหาองุ่น การจับพวกมันทำได้ยากเพราะพวกมันพุ่งเข้าไปในสวนองุ่นและหายไปในความมืด แต่จะละเลยพวกมันไม่ได้

สิ่งใดคุกคามความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดที่สุดของคุณ อาจไม่ใช่เป็นการทำความผิดใหญ่โต แต่เป็นสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆ คำพูดบางคำในบางเวลา ที่คอยขุดรากถอนโคนความรักของคุณ ความผิดเล็กน้อยสะสมมากขึ้น ทำให้มิตรภาพที่เคยเบ่งบานหรือชีวิตแต่งงานที่เคยดูดดื่มอาจตกอยู่ในภาวะวิกฤติ

ขอพระเจ้าทรงช่วยเราจับสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กเหล่านั้นด้วยเถิด! ให้เราทูลขอและยอมให้อภัย และบำรุงเลี้ยงต้นองุ่นของเราในดินแห่งการแสดงความห่วงใยในขณะที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งที่เราต้องการ