ในปี 2006 พ่อของฉันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคทางระบบประสาทซึ่งพรากความทรงจำ การพูด และการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายไปจากท่าน ท่านกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงในปี 2011 โดยมีแม่ของฉันเป็นผู้ดูแลที่บ้าน ช่วงที่ท่านเริ่มป่วยเป็นช่วงเวลาอันมืดมิด ฉันหวาดกลัว ฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย และกังวลเรื่องการเงินและสุขภาพของแม่

ข้อความจากบทเพลงคร่ำครวญ 3:22 ช่วยให้ฉันตื่นขึ้นมาในยามเช้าเมื่อแสงที่ส่องมาอึมครึมเหมือนกับสภาพจิตใจของฉัน “ความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยั้ง” คำว่า “หยุดยั้ง” ในภาษาฮีบรูหมายความว่า “ใช้จนหมด” หรือ “มาถึงจุดจบ”

ความรักมั่นคงของพระเจ้าช่วยให้เราสามารถก้าวต่อไป ให้เราลุกขึ้นเผชิญหน้ากับวันใหม่ การทดลองอาจทำให้รู้สึกหวั่นไหว แต่มันไม่อาจทำลายเราได้เพราะความรักของพระเจ้ามั่นคงกว่า!

มีหลายครั้งที่พระเจ้าทรงสำแดงความสัตย์ซื่อและความรักแก่ครอบครัวของฉัน ฉันเห็นการจัดเตรียมของพระองค์ผ่านทางน้ำใจของญาติและเพื่อนๆ คำแนะนำที่ดีของแพทย์ การดูแลด้านการเงิน และการย้ำเตือนในจิตใจของเราว่าวันหนึ่งพ่อของฉันจะมีชีวิตที่สมบูรณ์อีกครั้งในสวรรค์

หากคุณกำลังเดินผ่านช่วงเวลาที่มืดมิด อย่าสิ้นหวัง คุณจะไม่ถูกทำลายจากสิ่งที่คุณเผชิญ จงวางใจในความรักอันสัตย์ซื่อของพระเจ้าและการทรงจัดเตรียมสำหรับคุณ