อเล็กซ่า สิริ หรือผู้ช่วยที่รับคำสั่งด้วยเสียงซึ่งอยู่ในเครื่องใช้อัจฉริยะในบ้านของเราบางครั้งก็เข้าใจผิดในสิ่งที่เราพูด เด็กหญิงวัยหกขวบคุยกับเครื่องใช้อัจฉริยะใหม่ในบ้านของเธอเรื่องคุกกี้และบ้านตุ๊กตา ต่อมาแม่ของเธอได้รับอีเมลว่าคำสั่งซื้อคุกกี้ 3 กิโลกรัมและบ้านตุ๊กตาราคา 5,400 บาทกำลังจะมาส่งที่บ้าน แม้แต่นกแก้วพูดได้ในลอนดอนที่เจ้าของไม่เคยซื้อของออนไลน์ ยังสามารถสั่งซื้อชุดกล่องของขวัญสีทองได้โดยที่เจ้าของไม่รู้ มีคนหนึ่งบอกให้อุปกรณ์ “เปิดไฟในห้องนั่งเล่น” แต่มันตอบว่า “ไม่มีห้องพุดดิ้ง”

การเข้าใจผิดแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับพระเจ้าเมื่อเราทูลต่อพระองค์ พระองค์ไม่เคยสับสนเพราะทรงรู้จักใจของเราดีกว่าตัวเราเอง พระวิญญาณทรงชันสูตรใจเราและทรงทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า อัครทูตเปาโลบอกกับคริสตจักรในกรุงโรมว่า พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะทรงกระทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ คือการทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นเหมือนพระบุตรมากยิ่งขึ้น (รม.8:28-29) แม้ในขณะที่ “เราอ่อนกำลัง” เราไม่รู้ว่าเราต้องการสิ่งใดเพื่อจะเติบโต พระวิญญาณก็ทรงอธิษฐานแทนเราตามน้ำพระทัยของพระเจ้า (ข้อ 26-27)

คุณมีปัญหาในการแสดงความรู้สึกต่อพระเจ้าอยู่หรือไม่ ไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรและอย่างไรใช่ไหม จงพูดสิ่งที่อยู่ในใจคุณ พระวิญญาณทรงเข้าใจและจะทรงทำให้พระประสงค์ของพระเจ้าสำเร็จ