เกม เดอะเลเจนด์ออฟเซลด้า:โอคาริน่าออฟไทม์ของบริษัทเกมนินเทนโด้ถือเป็นหนึ่งในวิดีโอเกมส์ที่ดีที่สุดที่เคยมีมาโดยมียอดขายกว่าเจ็ดล้านแผ่นทั่วโลก และยังทำให้โอคาริน่าซึ่งเป็นเครื่องดนตรีโบราณขนาดเล็กที่ปั้นด้วยดินเหนียวมีรูปทรงเหมือนมันฝรั่งกลายเป็นที่นิยมอีกด้วย

โอคาริน่าดูไม่ค่อยเหมือนเครื่องดนตรี แต่เมื่อผู้เล่นเป่าลมเข้าไปและปิดรูรอบๆเครื่องรูปทรงประหลาดนี้ ก็จะเกิดเสียงที่สงบเยือกเย็นชวนหลงใหลและเต็มไปด้วยความหวัง

ช่างทำโอคาริน่าจะนำก้อนดินเหนียวมา ใช้แรงกดและความร้อน และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเครื่องดนตรีที่น่าทึ่ง ฉันเห็นภาพของเรากับพระเจ้าที่นี่ อิสยาห์ 64:6,8-9 บอกเราว่า “ข้าพระองค์ทุกคนได้กลายเป็นเหมือนคนที่ไม่สะอาด…แต่พระองค์ยังทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นดินเหนียว และพระองค์ทรงเป็นช่างปั้น…ขออย่าทรงกริ้วนัก” ผู้เผยพระวจนะกำลังบอกว่า พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุม เราทุกคนล้วนเป็นคนบาป ขอทรงปั้นเราให้เป็นเครื่องดนตรีที่งดงามเพื่อพระองค์

นั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำ! โดยพระเมตตา พระองค์ได้ส่งพระเยซูองค์พระบุตรมาตายเพื่อบาปของเรา และในเวลานี้พระองค์กำลังปั้นแต่งและเปลี่ยนแปลงเราในขณะที่เราเดินไปกับพระวิญญาณในทุกวัน เช่นเดียวกับที่คนสร้างโอคาริน่าเป่าลมในเครื่องเพื่อให้เกิดเสียงเพลงอันไพเราะ พระเจ้าก็ทรงทำงานผ่านเราซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ทรงปั้น เพื่อทำให้พระประสงค์อันงดงามของพระองค์สำเร็จ คือการเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้น (รม.8:29)