โรงแรมแดนในเยรูซาเล็มเป็นที่รู้จักด้วยชื่อใหม่ในปี 2020 ว่า “โรงแรมโคโรนา” รัฐบาลจัดสรรโรงแรมให้ผู้ป่วยที่กำลังพักฟื้นจากโควิด 19 และโรงแรมกลายเป็นที่รู้จักว่าเป็นสถานที่แห่งมีสุขและความเอกภาพที่หาได้ยากในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ เพราะผู้เข้าพักต่างมีเชื้อไวรัส พวกเขาจึงมีอิสระที่จะให้ร้องเพลง เต้นรำและหัวเราะด้วยกัน และพวกเขาก็ทำ! ในประเทศที่มีความตึงเครียดระหว่างกลุ่มการเมืองและศาสนาที่แตกต่างกัน วิกฤตที่มีร่วมกันได้สร้างพื้นที่ให้คนได้เรียนรู้ที่จะมองกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ และกระทั่งกลายมาเป็นเพื่อนกัน

เป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติที่เราจะถูกดึงดูดเข้าหาคนที่เราเห็นว่าคล้ายกับเรา คนที่เราคิดว่ามีประสบการณ์และมุมมองคล้ายกัน แต่ดังที่อัครทูตเปาโลมักย้ำเตือนว่า ข่าวประเสริฐท้าทายต่อกำแพงระหว่างมนุษย์ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่อง “ปกติ” (2 คร.5:15) โดยการมองผ่านเลนส์แห่งข่าวประเสริฐ เราได้เห็นภาพรวมที่ใหญ่เกินกว่าความแตกต่างของเรา คือการได้แบ่งปันความเจ็บปวด และการมีความโหยหาและความต้องการร่วมกันที่จะได้รับการรักษาโดยความรักของพระเจ้า

ถ้าเราเชื่อว่า “ผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง” เราก็ไม่อาจพึงพอใจกับการตัดสินผู้อื่นแบบผิวเผินได้อีก แต่ในทางกลับกัน “ความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่” (ข้อ 14) เพื่อเราจะแบ่งปันความรักและพันธกิจของพระองค์กับผู้ที่พระเจ้าทรงรักมากเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ นั่นก็คือ เราทุกคน