เจ้าของบ้านที่อยู่บนถนนฝั่งหนึ่งตั้งโชว์นกอินทรีย์หัวล้านแบบเป่าลมขนาดใหญ่และคลุมด้วยธงชาติอเมริกาไว้ที่สนามหญ้า มีรถบรรทุกคันใหญ่จอดอยู่ที่ทางเข้าบ้าน กระจกด้านข้างรถทาสีเป็นรูปธงชาติและกันชนด้านหลังมีสติ้กเกอร์รักชาติติดอยู่ ที่สนามของบ้านฝั่งตรงข้ามมีป้ายที่เขียนเน้นคำคมจากประเด็นข่าวในเรื่องความเป็นธรรมในสังคม

เราอาจสงสัยว่า สองบ้านนี้เป็นเพื่อนกันหรือเป็นศัตรูกันนะ เป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองครอบครัวเป็นผู้เชื่อในพระเยซู พระเจ้าทรงเรียกให้เราดำเนินชีวิตตามข้อพระคำในยากอบ 1:19 “ให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ” บ่อยครั้งเหลือเกินที่เรายึดถือความคิดเห็นของตัวเองอย่างดื้อดึงและไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ของแมทธิว เฮนรี่ กล่าวว่า “เราควรไวในการฟังเหตุผลและความจริงจากทุกด้าน ช้าในการพูด…และเมื่อเราพูด ไม่ควรมีความโกรธอยู่ในนั้น”

มีบางคนกล่าวว่า “การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการฟัง” พระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมยากอบจะสำเร็จได้เมื่อเราเต็มไปด้วยพระวิญญาณแห่งความรักของพระเจ้าและเลือกที่จะเคารพผู้อื่น พระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงจิตใจและท่าทีของเรา แล้วเราพร้อมที่จะเปิดใจฟังและเรียนรู้หรือเปล่า